Публична покана по чл.101б на ЗОП

„Реконструкция вътрешна водопроводна мрежа ул. ”Синчец”, ул. ”Оборище” и ул. „Кочо Честименски”, гр. Берковица“