060 СМР за извършване на основен ремонт на обекти в общ. Берковица по 2 обособени позиции

Обява – 28.06.2016 16:38

Съобщение за обява – 28.06.2016 16:38

Допълнителна информация към обява – 28.06.2016 16:45 – 1,2, 3,4,5, 6, 7,8,9,10,11,12,13

Отговор на запитване 06.07.2016 13:40

Отговор на запитване 06.07.2016 13:40

 

Дата и час на публикуване: 28/6/16 12:00 am
Номер на електронна преписка в профил на купувача: 1606060
Вид на процедурата: Събиране на оферти с обява
Статус: Изпълнена
Наименование: СМР за извършване на основен ремонт на обекти в общ. Берковица по две обособени позиции
Описание: СМР за извършване на основен ремонт на обекти в общ. Берковица по две обособени позиции: Обособена позиция №1 „СМР за извършване на основен ремонт на път № МОN3015 /Гаганица – Котеновци/ – Лесковец, от км 0+000 до км+600. Обособена позиция №2 „СМР за извършване на основен ремонт, рехабилитация на пътната настилка /част пътна/ от инвестиционен проект по PBBM на ул. „Синчец“, ул. „Оборище“ и ул. „Кочо Честименски“, гр. Берковица, включва три подобекта: 2.1. подобект №1 – ул. „Синчец“ – oт ОТ 268 до ОТ 270 с L – 85 м и B – 3,50 м – oт ОТ 270 до ОТ 273 с L – 175 м и B – 6,00 м – oт ОТ 268 до ОТ 270 с L – 95 м и B –4,00 м 2.2. подобект №2 – ул. „Оборище“ – oт ОТ 554 до ОТ 560 с L – 310 м и B – 6,00 м 2.3. подобект №3 – ул. „Кочо Честименски“ – ляво платно oт ОТ 139 до ОТ 140 с L – 229 м и B – 5,50 м – дясно платно oт ОТ 139 до ОТ 140 и ОТ 141 с L – 233 м и B – 7,00 м
Номер на преписка в АОП: ОП-3/2016-0011
Линк към преписката в АОП: http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9053919
Прогнозна стойност: 153332 лв.
Краен срок за подаване на оферти: 15/07/2016
Срок за разглеждане на документите: 18/07/2016

Прикачени документи

FileDescriptionDate addedAdded byFile size
pdf Протокол09.08.2016 14:21 5 MB