067 Избор на изпълнители по пет обособени позиции за провеждане на мерки по публичност и информираност за проекти на община Берковица по административни договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на Министерството на Регионалното развитие и благоустройство, Управляващ орган на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 – Главна дирекция „Градско и регионално развитие” по процедура на директно предоставяне BG16RFOP001-2.00 „Енергийна ефективност в периферните райони” и по процедура BG16RFOP001-8.003 – „Бюджетна линия за 28 – общини на малки градове от 4-то ниво, съгласно НКПР“, съфинансирани от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Дата и час на публикуване: 14/10/16 8:54 am
Номер на електронна преписка в профил на купувача: 1610067
Вид на процедурата: Събиране на оферти с обява
Статус: Изпълнена
Наименование: Избор на изпълнители по пет обособени позиции за провеждане на мерки по публичност и информираност за проекти на община Берковица по административни договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на Министерството на Регионалното развитие и благоустройство, Управляващ орган на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 - Главна дирекция „Градско и регионално развитие” по процедура на директно предоставяне BG16RFOP001-2.00 „Енергийна ефективност в периферните райони” и по процедура BG16RFOP001-8.003 - „Бюджетна линия за 28 - общини на малки градове от 4-то ниво, съгласно НКПР“, съфинансирани от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Изпълнението на поръчката е съгласно Технически спецификации по обособени позиции, неразделна част от документацията за участие и Единен наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация 2014-2020 г.
Описание: Избор на изпълнители по пет обособени позиции за провеждане на мерки по публичност и информираност за проекти на община Берковица по административни договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на Министерството на Регионалното развитие и благоустройство, Управляващ орган на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 - Главна дирекция „Градско и регионално развитие” по процедура на директно предоставяне BG16RFOP001-2.00 „Енергийна ефективност в периферните райони” и по процедура BG16RFOP001-8.003 - „Бюджетна линия за 28 - общини на малки градове от 4-то ниво, съгласно НКПР“, съфинансирани от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Изпълнението на поръчката е съгласно Технически спецификации по обособени позиции, неразделна част от документацията за участие и Единен наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация 2014-2020 г.
Номер на преписка в АОП: ID № 9057490/14.10.16г.
Прогнозна стойност: 22073.29 лв.
Краен срок за подаване на оферти: 25/10/2016
Срок за разглеждане на документите: 26/10/2016
Лице за контакт: Мая Горанова-гл. експерт при ОА-Берковица
Телефон за контакт: 0953 89129

Прикачени документи

FileDescriptionDate addedAdded byFile size
pdf Обява14.10.2016 14:45 5 MB
pdf Допълнителна информация към обява14.10.2016 14:45 1 MB
pdf Съдържание14.10.2016 14:46 2 MB
pdf Позиция 114.10.2016 14:46 5 MB
pdf Позиция 214.10.2016 14:47 5 MB
pdf Позиция 314.10.2016 14:48 7 MB
pdf Позиция 414.10.2016 14:48 6 MB
pdf Позиция 514.10.2016 14:49 4 MB
doc Образци позиция 114.10.2016 14:54 286 kB
doc Образци позиция 214.10.2016 14:54 281 kB
doc Образци позиция 314.10.2016 14:55 285 kB
doc Образци позиция 414.10.2016 14:55 281 kB
doc Образци позиция 514.10.2016 14:56 280 kB
pdf Договор позиция 114.10.2016 15:39 3 MB
pdf Договор позиция 214.10.2016 15:40 3 MB
pdf Договор позиция 314.10.2016 15:41 3 MB
pdf Договор позиция 414.10.2016 15:41 4 MB
pdf Договор позиция 514.10.2016 15:42 3 MB
pdf Информация за публикувана обява14.10.2016 15:52 835 kB
pdf Протокол 1Протокол 1
21.11.2016 16:27 Генкова 594 kB
pdf Протокол №206.12.2016 16:00 5 MB
pdf Протокол №309.12.2016 15:48 2 MB
pdf Протокол №422.12.2016 17:15 Генкова 332 kB
pdf Договор ОП 125.01.2017 14:21 342 kB
pdf Договор ОП 225.01.2017 14:22 338 kB
pdf Договор ОП 325.01.2017 14:23 325 kB
pdf Договор ОП 425.01.2017 14:24 344 kB
pdf Договор ОП 525.01.2017 14:24 330 kB