069 Избор на изпълнител за извършване на СМР за изграждане на учебна, спортна площадка при III-то ОУ „Иван Вазов“ гр.Берковица

Дата и час на публикуване: 27/10/16 9:39 am
Номер на електронна преписка в профил на купувача: 1610069
Вид на процедурата: Събиране на оферти с обява
Статус: Изпълнена
Наименование: Избор на изпълнител за извършване на СМР за изграждане на учебна, спортна площадка при III-то ОУ "Иван Вазов" гр.Берковица
Описание: Избор на изпълнител за извършване на СМР за изграждане на учебна, спортна площадка при III-то ОУ "Иван Вазов" гр.Берковица
Прогнозна стойност: 77000 лв.
Краен срок за подаване на оферти: 15/11/2016
Срок за разглеждане на документите: 16/11/2016
Лице за контакт: Галина Борисова-гл.специалист Строителство при ОА-Берковица
Телефон за контакт: 0953/89104

Прикачени документи

FileDescriptionDate addedAdded byFile size
pdf Обява27.10.2016 12:45 393 kB
pdf Информация за публикувана обява27.10.2016 12:46 609 kB
7z Проект спортна площадка-127.10.2016 12:47 6 MB
7z Проект спортна площадка-227.10.2016 12:48 5 MB
docx Допълнителна информация към обява27.10.2016 13:35 273 kB
pdf Отговор на запитване08.11.2016 10:33 407 kB
pdf Протокол 1Протокол 1
22.11.2016 20:16 Генкова 3 MB
pdf Протокол №2Протокол №2
01.12.2016 16:14 Генкова 3 MB
pdf Договор15.12.2016 16:05 4 MB