093 «Инженеринг – проектиране, упражняване на авторски надзор и извършване на СМР за постигане на обновяване за енергийна ефективност на обект: «Многофамилна жилищна сграда, находяща се в гр. Берковица, ж.к. «Изгрев», бл. 1 и бл. 2» във връзка с изпълнението на Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради в гр. Берковица.»

Дата и час на публикуване: 24/3/17 9:13 am
Номер на електронна преписка в профил на купувача: 1703093
Вид на процедурата: Открита процедура
Статус: Изпълнена
Наименование: «Инженеринг - проектиране, упражняване на авторски надзор и извършване на СМР за постигане на обновяване за енергийна ефективност на обект: «Многофамилна жилищна сграда, находяща се в гр. Берковица, ж.к. «Изгрев», бл. 1 и бл. 2» във връзка с изпълнението на Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради в гр. Берковица.»
Описание: Defaul Value
Прогнозна стойност: 456733 лв.

Прикачени документи

FileDescriptionDate addedAdded byFile size
pdf Регистрационна форма24.03.2017 9:16 216 kB
pdf Писмо от АОП за вписване на електронно посписани документи в Регистъра на обществените поръчки24.03.2017 15:31 1 MB
pdf Решение27.03.2017 12:50 2 MB
pdf Обявление27.03.2017 12:51 5 MB
pdf Документация27.03.2017 16:10 5 MB
pdf Документация - продължение27.03.2017 16:11 5 MB
pdf Документация - продължение 227.03.2017 16:11 5 MB
pdf Документация - продължение 327.03.2017 16:12 5 MB
pdf Техническа спецификация27.03.2017 17:14 5 MB
pdf Техническа спецификация - продължение27.03.2017 17:14 5 MB
pdf Техническа спецификация - продължение 227.03.2017 17:15 5 MB
zip Техническа документация27.03.2017 17:17 5 MB
doc Образци на документи27.03.2017 17:45 653 kB
pdf Доклад14.09.2017 15:43 Генкова 3 MB
pdf Протокол 114.09.2017 15:44 Генкова 6 MB
pdf Протокол 214.09.2017 15:45 Генкова 2 MB
pdf Протокол 314.09.2017 15:45 Генкова 2 MB
pdf Протокол 414.09.2017 15:46 Генкова 1 MB
pdf Решение за опрделяне на изпълнител14.09.2017 15:47 Генкова 679 kB
pdf Oбявление за възложена поръчка09.11.2017 16:20 723 kB
pdf Договор за възложена поръчка №322_26.10.201709.11.2017 16:21 3 MB
zip Приложения към Договор № 32209.11.2017 16:21 16 MB
pdf Допълнително спорзумение № 1 към Договор за възложена поръчка № 322 от 26.10.201730.11.2017 13:59 642 kB
pdf Обявление за приключване на договор за обществена поръчка24.01.2019 16:11 1 MB