096 „ТЕКУЩ РЕМОНТ НА УЛИЦИ В ОБЩ. БЕРКОВИЦА ЗА 2017 Г.”

Дата и час на публикуване: 3/4/17 3:25 pm
Номер на електронна преписка в профил на купувача: 1704096
Вид на процедурата: Събиране на оферти с обява
Статус: Изпълнена
Наименование: „ТЕКУЩ РЕМОНТ НА УЛИЦИ В ОБЩ. БЕРКОВИЦА ЗА 2017 Г.”
Описание: Кратко описание: Избор на изпълнител с професионална квалификация и практически опит в областта на изпълнението на текущи ремонти и изкърпване на пътни участъци, включващи асфалтобетонови изкърпвания, фрезоване на асфалтова настилка, преасфалтиране, повдигане капаци на ревизионни шахти, на когото Община Берковица да възложи изпълнението на строително-ремонтните работи за обекта на настоящата поръчка. Строително ремонтни работи за извършване на текущ ремонт и изкърпване на пътни участъци в населените места на общ.Берковица, обхващат следните операции: -Изкърпване с плътен асфалтобетон, при дебелина средно 5 см с изрязване и обработване на фугата с битум; - Изкърпване с плътен асфалтобетон, при дебелина средно 5 см с фрезоване и обработване на фугата с битум; - Повдигане капаци на ревизионни шахти. СРР се разпределят прогнозно по населени места, както следва: 1.с.Замфирово, общ. Берковица-По улици „Ал. Стамболийски“, „Гоце Делчев, „9-ти Септември“, „Илия Генов“, „Христо Михайлов“ - прогнозно количество изкърпване с изрязване до 250 м2 2.с.Бързия, общ. Берковица-По улица „Васил Левски - прогнозно количество изкърпване с изрязване до 250 м2 3.с.Боровци общ. Берковица-По улица „Христо Ботев“-прогнозно количество изкърпване с изрязване до 150 м2 4.гр. Берковица-По ул. „Атанас Кюркчиев“, ул. „Поручик Грозданов“, ул. “Тимок“, ул. „Д-р Иван Панов“, ул. „Иван Вазов“, ул. „Митрополит Кирил“, ул. „Георги Сава Раковски“, ул. „Ком“, ул. „Стефан Стамболов“, ул. „Огоста“, ул. „Берковска река“, ул. „Отец Паисий“, от Д11 до кв.Раковица/ от км 73+580 до км 74+281/ , ул.“Александровска от км 74+281 до км 75+142, ул. „Хаджи Петър Хаджиилиев“ от км 75+142 до км 76+114, ул.“Николаевска“ от км 76+114 до км 76+650 - прогнозно количество изкърпване с изрязване до 1300 м2 и прогнозно количество изкърпване с фрезоване – 1000 м2. Прогнозно количество повдигане капаци на ревизионни шахти – 8 бр. Изпълнението на поръчката е съгласно Техническата спецификация, неразделна част от Допълнителната информация към обявата. Място на извършване: Мястото за изпълнение на поръчката е гр. Берковица и населените места от община Берковица, област Монтана, Република България.
Номер на преписка в АОП: 9062963
Линк към преписката в АОП: http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9062963
Прогнозна стойност: 44225 лв.
Краен срок за подаване на оферти: 18/4/17 5:00 pm
Срок за разглеждане на документите: 19/4/17 2:00 pm
Лице за контакт: Галина Борисова – гл. специалист „Строителство“ при ОА-Берковица
Телефон за контакт: 0953 89104

Прикачени документи

FileDescriptionDate addedAdded byFile size
pdf Обява03.04.2017 18:21 5 MB
pdf Информация за публикувана обява03.04.2017 18:22 916 kB
pdf Допълнителна информация към обява03.04.2017 18:23 7 MB
pdf Техническа спецификация03.04.2017 18:25 2 MB
pdf Методика03.04.2017 18:26 344 kB
doc Образци на документи03.04.2017 18:28 208 kB
pdf Проект на договор03.04.2017 18:48 3 MB
pdf Протокол26.04.2017 12:52 3 MB
pdf Протокол 209.05.2017 13:47 2 MB
pdf Договор27.06.2017 16:41 4 MB