107 Извършване на обществен превоз на пътници по автобусни линии от републиканската, областната и общинската транспортна схема по утвърдени маршрутни разписания от квотата на Община Берковица, по пет обособени позиции.

Дата и час на публикуване: 23/8/17 8:42 am
Номер на електронна преписка в профил на купувача: 1708107
Вид на процедурата: Събиране на оферти с обява
Статус: Изпълнена
Наименование: Извършване на обществен превоз на пътници по автобусни линии от републиканската, областната и общинската транспортна схема по утвърдени маршрутни разписания от квотата на Община Берковица, по пет обособени позиции.
Описание: Извършване на обществен превоз на пътници по автобусни линии от републиканската, областната и общинската транспортна схема по утвърдени маршрутни разписания от квотата на Община Берковица, по пет обособени позиции. Обособена позиция № 1: Извършване на обществен превоз на пътници по автобусни линии от републиканската транспортна схема с маршрути „София - Берковица“ и „Берковица - Козлодуй“. Обособена позиция № 2: Извършване на обществен превоз на пътници по автобусни линии от областната транспортна схема по утвърдени маршрутни разписания от квотата на Община Берковица. Обособена позиция № 3: Извършване на обществен превоз на пътници по автобусни линии от общинската транспортна схема с маршрути „Берковица – Бързия“, „Берковица – Бокиловци“, „Берковица – Костенци“ и „І-ва градска линия“. Обособена позиция № 4: Извършване на обществен превоз на пътници по автобусни линии от общинската транспортна схема с маршрути „Берковица - Черешовица“. Обособена позиция № 5: Организиране и извършване на специализиран превоз на ученици, подлежащи на задължително обучение за учебната 2017/2018 година, с автобус, съгласно маршрутно разписание за всеки учебен ден по графика за учебното време за новата учебна 2017/2018 година, определен със заповед на министъра на образованието и науката.
Номер на преписка в АОП: 9067604
Линк към преписката в АОП: http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9067604
Прогнозна стойност: 68992.95 лв.
Краен срок за подаване на оферти: 30/8/17 5:00 pm
Срок за разглеждане на документите: 31/8/17 10:30 am
Лице за контакт: Мирослав Тонов - Директор Дирекция "ИРЗГЕОП" при ОбА Берковица
Телефон за контакт: 0953 89127

Прикачени документи

FileDescriptionDate addedAdded byFile size
pdf Обява за обществена поръчка23.08.2017 11:02 3 MB
pdf Допълнителна информация към обява23.08.2017 16:48 13 MB
pdf Техническа спецификация по обособени позиции23.08.2017 16:49 17 MB
doc Образци на документи23.08.2017 16:51 193 kB
pdf Проект на договор23.08.2017 16:52 5 MB
pdf Информация за публикувана обява23.08.2017 16:53 607 kB
pdf Протокол31.08.2017 11:44 883 kB
pdf Информация за публикувана обява31.08.2017 11:44 662 kB
pdf Писмо до всички заинтересовани лица31.08.2017 11:45 679 kB
pdf Протокол №211.09.2017 15:49 7 MB
pdf Договор ОП №123.11.2017 15:44 3 MB
pdf Договор ОП №223.11.2017 15:45 4 MB
pdf Договор ОП №323.11.2017 15:45 3 MB
pdf Договор ОП №423.11.2017 15:46 4 MB