114″ Избор на изпълнител за извършване на СМР по реконструкция и рехабилитация на вътрешна водопроводна мрежа на улица „Заряница“ в гр. Берковица от ОТ 8 до ОТ 24.“

Дата и час на публикуване: 21/11/17 11:26 am
Номер на електронна преписка в профил на купувача: 201711114
Вид на процедурата: Събиране на оферти с обява
Статус: Изпълнена
Наименование: " Избор на изпълнител за извършване на СМР по реконструкция и рехабилитация на вътрешна водопроводна мрежа на улица "Заряница" в гр. Берковица от ОТ 8 до ОТ 24."
Описание: Предметът на обществената поръчка включва изпълнение на стрроително монтажни работи /СМР/ по реконструкция и рахабилитация на вътрешна водопроводна мрежа за подмяна на съществуващи водопроводи и сградни водопроводни отклонения на ул. "Заряница" гр. Берковица ОТ 8 до ОТ 24, съгласно одобрен Технически проект. Подмяната на водопроводната мрежа в този участък да се изпълни с тръби полиетилен с висока плътност и полиетиленови фасонни парчета. При изпълнение на рехабилитацията е предвидено полагането на нови пожарни хидранти.
Номер на преписка в АОП: 9070609
Линк към преписката в АОП: http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9070609
Прогнозна стойност: 91206 лв.
Краен срок за подаване на оферти: 6/12/17 5:00 pm
Срок за разглеждане на документите: 7/12/17 11:00 am
Лице за контакт: Гриша Григоров-гл. специалист при ОбА-Берковица
Телефон за контакт: 08953 89116

Прикачени документи

FileDescriptionDate addedAdded byFile size
pdf Обява21.11.2017 18:23 3 MB
pdf Допълнителна информация към обява21.11.2017 18:23 4 MB
pdf Технически спецификации21.11.2017 18:24 3 MB
pdf КС21.11.2017 18:36 2 MB
doc Инвестиционен проект част 121.11.2017 18:38 22 kB
doc Инвестиционен проект продължение21.11.2017 18:39 22 kB
pdf Методика за оценка21.11.2017 18:40 826 kB
doc Образци21.11.2017 18:44 205 kB
xls КСС-образец приложение към ценова оферта21.11.2017 18:47 64 kB
pdf Проект на договор21.11.2017 18:48 370 kB
pdf Информация за обява21.11.2017 18:56 585 kB
pdf Протокол №108.12.2017 8:53 5 MB
pdf Договор12.12.2017 10:45 4 MB
pdf Техническо предложение12.12.2017 10:51 12 MB
pdf Техническа спецификация улица Заряница12.12.2017 10:51 1 MB
pdf Ценово предложение12.12.2017 10:51 1 MB