159 „Ремонт на пътища и улици в община Берковица през 2019 г. по четири обособени позиции“

Дата и час на публикуване: 28/2/19 10:13 am
Номер на електронна преписка в профил на купувача: 201902159
Вид на процедурата: Открита процедура
Статус: Частично възложена
Наименование: „Ремонт на пътища и улици в община Берковица през 2019 г. по четири обособени позиции"
Описание: „Ремонт на пътища и улици в община Берковица през 2019 г. по четири обособени позиции", както следва: Обособена позиция №1 „Текущ ремонт общинска пътна мрежа /ОПМ/ по обособени участъци 2-ри етап“; Обособена позиция №2 „Рехабилитация пътна настилка на улици в гр. Берковица“; Обособена позиция №3 „Рехабилитация пътна настилка на улици в с. Замфирово“; Обособена позиция №4 „Текущ ремонт пътна настилка на улици в с. Бързия“.
Номер на преписка в АОП: 00017-2019-0003
Линк към преписката в АОП: https://www.aop.bg/case2.php?mode=show_case&case_id=367066
Прогнозна стойност: 295633.34 лв.
Краен срок за подаване на оферти: 25/4/19 5:00 pm
Срок за разглеждане на документите: 30/4/19 11:00 am
Лице за контакт: Гриша Григоров - гл. спец. "ИК" при ОбА-Берковица
Телефон за контакт: 08953 89105

Прикачени документи

FileDescriptionDate addedAdded byFile size
pdf Решение за откриване на процедура05.03.2019 8:32 2 MB
pdf Обявление за поръчка05.03.2019 8:33 6 MB
pdf Документация за участие05.03.2019 10:18 19 MB
pdf Методика за определяне на комплексна оценка05.03.2019 10:19 727 kB
pdf Техническа спецификация ОП 105.03.2019 10:20 4 MB
pdf Техническа спецификация ОП 205.03.2019 10:20 4 MB
pdf Техническа спецификация ОП 305.03.2019 10:21 4 MB
pdf Техническа спецификация ОП 405.03.2019 10:21 5 MB
doc Образци на документи05.03.2019 10:43 375 kB
xls КСС образец № 6.n.n по обособени позиции05.03.2019 10:22 94 kB
pdf ЕЕДОП в "PDF" формат05.03.2019 13:07 80 kB
zip ЕЕДОП в "XML" и "PDF" формат05.03.2019 13:08 82 kB
pdf Проект на Договор05.03.2019 10:22 6 MB
pdf Регистрационна форма за предварителен контрол05.03.2019 10:23 854 kB
pdf Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация08.04.2019 11:04 1 MB
pdf Протокол № 105.06.2019 14:48 8 MB
pdf Съобщение по чл. 57, ал. 3 от ППЗОП14.06.2019 16:40 427 kB
pdf Протокол № 220.06.2019 18:01 6 MB
pdf Протокол № 320.06.2019 18:01 4 MB
pdf Доклад20.06.2019 18:02 2 MB
pdf Решение20.06.2019 18:02 2 MB
pdf Обявление за възложена поръчка13.08.2019 10:26 3 MB
pdf Договор ОП413.08.2019 10:27 6 MB
pdf Приложение №1 към договор ОП413.08.2019 10:27 5 MB
pdf Приложение №2 към договор ОП413.08.2019 10:28 12 MB
pdf Приложение №3 към договор ОП413.08.2019 10:28 1 MB
pdf Обявление за възложена поръчка29.08.2019 10:34 3 MB
pdf Договор ОП129.08.2019 10:34 6 MB
pdf Приложение №1 към договор ОП129.08.2019 10:34 4 MB
pdf Приложение №2 към договор ОП129.08.2019 10:34 5 MB
pdf Приложение №3 към договор ОП129.08.2019 10:34 2 MB
pdf Договор ОП229.08.2019 10:34 6 MB
pdf Приложение №1 към договор ОП229.08.2019 10:34 4 MB
pdf Приложение №2 към договор ОП229.08.2019 10:34 4 MB
pdf Приложение №3 към договор ОП229.08.2019 10:34 2 MB
pdf Обявление за приключване на договор за обществена поръчка ОП101.10.2019 16:52 1 MB
pdf Обявление за приключен договор ОП206.12.2019 14:30 1 MB
pdf Обявление за приключен договор ОП430.01.2020 15:39 1 MB