157 Пазарни консултации по реда на чл. 44, ал. 1 от ЗОП

Дата и час на публикуване: 24/1/19 11:48 am
Номер на електронна преписка в профил на купувача: 201901157
Вид на процедурата: Пазарни консултации
Статус: Възложена
Наименование: Пазарни консултации по реда на чл. 44, ал. 1 от ЗОП
Описание: За определяне стойносттна на разхода на СМР по проектно предложение „Частично обновяване на Централна Градска Част в гр. Берковица“
Срок за разглеждане на документите: 1/2/19 5:00 pm
Лице за контакт: Паулина Харалампиева - мл. експ. ЕФПП в ОбА - Берковица
Телефон за контакт: 08953 89128

Прикачени документи

FileDescriptionDate addedAdded byFile size
zip Пазарни консултации24.01.2019 13:02 1 MB
pdf Протокол № 125.02.2019 16:58 962 kB
pdf Решение25.02.2019 16:58 2 MB