153 „Изпълнение на мерки за осигуряване на публичност и Изпълнение на мерки за осигуряване на публичност и информираност“ по проект „JOYRIDE – Общи ресурси и инициативи, посветени на околната среда“

Дата и час на публикуване: 3/12/18 10:38 am
Номер на електронна преписка в профил на купувача: 201812153
Вид на процедурата: Събиране на оферти с обява
Статус: Възложена
Наименование: „Изпълнение на мерки за осигуряване на публичност и Изпълнение на мерки за осигуряване на публичност и информираност“ по проект „JOYRIDE - Общи ресурси и инициативи, посветени на околната среда“
Описание: „Изпълнение на мерки за осигуряване на публичност и Изпълнение на мерки за осигуряване на публичност и информираност“ по проект „JOYRIDE - Общи ресурси и инициативи, посветени на околната среда“, код на проекта ROBG-338, Договор за безвъзмездна финансова помощ № 100718/05.09.2018 г., по Програма ИНТЕРРЕГ V-A Румъния-България 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕФРР и Националния бюджет на Република България, с бенефициент Община Берковица по четири обособени позиции: Обособена позиция № 1:Организиране и провеждане на пресконференции по проект „JOYRIDE - Общи ресурси и инициативи, посветени на околната среда“; Обособена позиция № 2:Изработване на банери, рол банер, експо стена тип pop-up и промоционални материали (туристически раници и химикалки) по проект „JOYRIDE - Общи ресурси и инициативи, посветени на околната среда“; Обособена позиция № 3:Изработване на печатни информационни материали (папки за проекта, персонални тефтери, настолни календари и бележници с лепящи се листчета), включени в списъка на стоките и услугите по чл. 12, ал. 1, т. 1 от ЗОП по проект „JOYRIDE - Общи ресурси и инициативи, посветени на околната среда“. Обособена позиция № 4:Изработване на промоционални материали (спортни екипи и шапки), включени в списъка на стоките и услугите по чл. 12, ал. 1, т. 1 от ЗОП по проект „JOYRIDE - Общи ресурси и инициативи, посветени на околната среда“.
Номер на преписка в АОП: 9083783
Линк към преписката в АОП: http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9083783
Прогнозна стойност: 14443.07 лв.
Краен срок за подаване на оферти: 12/12/18 5:00 pm
Срок за разглеждане на документите: 13/12/18 11:00 am
Лице за контакт: Мая Каменова - мл. експ. "Туризъм"
Телефон за контакт: 0953 89209

Прикачени документи

FileDescriptionDate addedAdded byFile size
pdf Обява03.12.2018 13:40 7 MB
pdf Допълнителна информация към обява03.12.2018 13:40 16 MB
pdf Техническа спецификация03.12.2018 13:41 15 MB
doc Образци03.12.2018 13:44 2 MB
pdf Проект на Договор03.12.2018 13:44 13 MB
pdf Информация за публикувана в профила на купувача обява03.12.2018 14:51 822 kB
pdf Протокол № 119.12.2018 15:20 19 MB
pdf Договор ОП 309.01.2019 9:21 10 MB
pdf Приложения към Договор ОП 309.01.2019 9:22 18 MB
pdf Договор ОП 114.01.2019 17:35 10 MB
pdf Приложения към Договор ОП 114.01.2019 17:36 2 MB
pdf Договор ОП 214.01.2019 17:36 11 MB
pdf Приложения към Договор ОП 214.01.2019 17:37 2 MB
pdf Договор ОП 404.02.2019 9:32 10 MB
pdf Приложения към Договор ОП 404.02.2019 9:33 18 MB