152 „Осигуряване на транспорт и хотелско настаняване за нуждите на Община Берковица“ по проект „JOYRIDE – Общи ресурси и инициативи, посветени на околната среда“

Дата и час на публикуване: 20/11/18 2:55 pm
Номер на електронна преписка в профил на купувача: 201811155
Вид на процедурата: Събиране на оферти с обява
Статус: Възложена
Наименование: „Осигуряване на транспорт и хотелско настаняване за нуждите на Община Берковица“ по проект „JOYRIDE - Общи ресурси и инициативи, посветени на околната среда“
Описание: „Осигуряване на транспорт и хотелско настаняване за нуждите на Община Берковица“ по проект „JOYRIDE - Общи ресурси и инициативи, посветени на околната среда“, код на проекта ROBG-338, Договор за безвъзмездна финансова помощ № 100718/05.09.2018 г., по Програма ИНТЕРРЕГ V-A Румъния-България 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕФРР и Националния бюджет на Република България, с бенефициент Община Берковица.
Номер на преписка в АОП: 9083307
Линк към преписката в АОП: http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9083307
Прогнозна стойност: 31626.72 лв.
Краен срок за подаване на оферти: 28/11/18 5:00 pm
Срок за разглеждане на документите: 29/11/18 11:00 am
Лице за контакт: Мая Каменова - мл. експ. "Туризъм"
Телефон за контакт: 0959 89129

Прикачени документи

FileDescriptionDate addedAdded byFile size
pdf Обява20.11.2018 15:45 6 MB
pdf Допълнителна информация към обява20.11.2018 16:45 17 MB
pdf Техническа спецификация20.11.2018 16:46 7 MB
doc Образци20.11.2018 16:48 2 MB
pdf ЕЕДОП в "PDF" формат20.11.2018 16:58 84 kB
zip ЕЕДОП в "XML" и "PDF" формат20.11.2018 16:59 87 kB
pdf Проект на Договор20.11.2018 16:59 10 MB
pdf Информация за публикувана в профила на купувача обява20.11.2018 17:03 709 kB
pdf Писмено разяснение по чл. 189 от ЗОП23.11.2018 16:56 686 kB
pdf Протокол № 104.12.2018 9:02 7 MB
pdf Протокол № 212.12.2018 15:01 6 MB
pdf Договор13.12.2018 16:39 3 MB