142 „Изпълнение на мерки за информация и комуникации по проект „Проектиране и изграждане на компостираща инсталация за разделно събрани зелени и/или биoразградими отпадъци в общините Берковица и Вършец“ по три обособени позиции.“

Дата и час на публикуване: 23/8/18 9:50 am
Номер на електронна преписка в профил на купувача: 201808142
Вид на процедурата: Събиране на оферти с обява
Статус: Изпълнена
Наименование: „Изпълнение на мерки за информация и комуникации по проект „Проектиране и изграждане на компостираща инсталация за разделно събрани зелени и/или биoразградими отпадъци в общините Берковица и Вършец" по три обособени позиции.“
Описание: „Изпълнение на мерки за информация и комуникации по проект „Проектиране и изграждане на компостираща инсталация за разделно събрани зелени и/или биoразградими отпадъци в общините Берковица и Вършец" по три обособени позиции.“ Обособена позиция № 1:“Организиране и провеждане на публични събития по проект „Проектиране и изграждане на компостираща инсталация за разделно събрани зелени и/или биoразградими отпадъци в общините Берковица и Вършец"; Обособена позиция № 2:“Изработване на билборд, постоянна табела, банер и промоционални материали по проект „Проектиране и изграждане на компостираща инсталация за разделно събрани зелени и/или биoразградими отпадъци в общините Берковица и Вършец"; Обособена позиция № 3:“Изработване на печатни информационни материали (тефтери, папки, чанти текстил, информационни дипляни и стикери), включени в списъка на стоките и услугите по чл. 12, ал. 1, т. 1 от ЗОП по проект „Проектиране и изграждане на компостираща инсталация за разделно събрани зелени и/или биoразградими отпадъци в общините Берковица и Вършец"
Номер на преписка в АОП: 9079994
Линк към преписката в АОП: http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9079994
Прогнозна стойност: 12000 лв.
Краен срок за подаване на оферти: 30/8/18 5:00 pm
Срок за разглеждане на документите: 31/8/18 11:00 am
Лице за контакт: Валентин Христов - мл. експ. "Обществени поръчки"
Телефон за контакт: 0953 89102

Прикачени документи

FileDescriptionDate addedAdded byFile size
pdf Обява23.08.2018 14:35 6 MB
pdf Допълнителна информация към обява23.08.2018 14:36 19 MB
pdf Техническа спецификация23.08.2018 14:37 10 MB
doc Образци23.08.2018 14:38 491 kB
pdf ЕЕДОП в "PDF" формат23.08.2018 14:39 82 kB
zip ЕЕДПО в "XML" и "PDF" формат23.08.2018 14:40 85 kB
pdf Проект на Договор23.08.2018 14:41 14 MB
pdf Информация за публикувана в профила на купувача обява23.08.2018 14:56 1 MB
pdf Протокол № 122.10.2018 13:40 13 MB
pdf Протокол № 204.12.2018 9:27 9 MB
pdf Протокол № 304.12.2018 9:27 5 MB
pdf Договор ОП 123.01.2019 9:27 11 MB
pdf Приложения към Договор ОП 123.01.2019 9:28 13 MB
pdf Договор ОП 223.01.2019 9:28 12 MB
pdf Приложения към Договор ОП 223.01.2019 9:29 15 MB
pdf Договор ОП 323.01.2019 9:29 11 MB
pdf Приложения към Договор ОП 323.01.2019 9:30 14 MB