149 „Приготвяне и доставка на готова храна „кетъринг“ през 2019 г. за нуждите на Центровете за настаняване от семеен тип в община Берковица по две самостоятелно обособени позиции.“

Дата и час на публикуване: 30/10/18 1:38 pm
Номер на електронна преписка в профил на купувача: 201810149
Вид на процедурата: Събиране на оферти с обява
Статус: Изпълнена
Наименование: „Приготвяне и доставка на готова храна "кетъринг" през 2019 г. за нуждите на Центровете за настаняване от семеен тип в община Берковица по две самостоятелно обособени позиции.“
Описание: „Приготвяне и доставка на готова храна "кетъринг" през 2019 г. за нуждите на Центровете за настаняване от семеен тип в община Берковица по две самостоятелно обособени позиции.“ Обособена позиция № 1 е: "Ежедневна доставка през 2019 г. на готови ястия за закуска, обяд и вечеря-кетъринг за нуждите на лицата, потребители на социалната услуга, настанени в "Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с умствена изостаналост", находящ се в гр. Берковица, ул. “Проф. Александър Фол" № 2, от собствен бюджет." Обособена позиция № 2 "Ежедневна доставка през 2019 г. на готови ястия за закуска, обяд и вечеря-кетъринг за нуждите на лицата, потребители на социалната услуга настанени в "Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с умствена изостаналост", находящ се в гр. Берковица, ул. “Стефан Стамболов" № 34, от собствен бюджет."
Номер на преписка в АОП: 9082571
Линк към преписката в АОП: http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9082571
Прогнозна стойност: 42924 лв.
Краен срок за подаване на оферти: 15/11/18 5:00 pm
Срок за разглеждане на документите: 16/11/18 11:00 am
Лице за контакт: Валентин Христов - ст. експерт ОП при ОбА-Берковица
Телефон за контакт: 0953 89102