144 „Извършване на обществен превоз на пътници по автобусни линии от републиканската, областната и общинската транспортна схема по утвърдени маршрутни разписания от квотата на Община Берковица и организиране и извършване на специализиран превоз на ученици, съгласно маршрутни разписания утвърдени от Общински съвет – Берковица, по седем обособени позиции“

Дата и час на публикуване: 31/8/18 3:17 pm
Номер на електронна преписка в профил на купувача: 201808144
Вид на процедурата: Събиране на оферти с обява
Статус: Изпълнена
Наименование: „Извършване на обществен превоз на пътници по автобусни линии от републиканската, областната и общинската транспортна схема по утвърдени маршрутни разписания от квотата на Община Берковица и организиране и извършване на специализиран превоз на ученици, съгласно маршрутни разписания утвърдени от Общински съвет - Берковица, по седем обособени позиции“
Описание: „Извършване на обществен превоз на пътници по автобусни линии от републиканската, областната и общинската транспортна схема по утвърдени маршрутни разписания от квотата на Община Берковица и организиране и извършване на специализиран превоз на ученици, съгласно маршрутни разписания утвърдени от Общински съвет - Берковица, по седем обособени позиции“: Обособена позиция № 1. „Извършване на обществен превоз на пътници по автобусни линии от републиканската транспортна схема с маршрути „София - Берковица“ и „Берковица - Козлодуй“. Обособена позиция № 2. „Извършване на обществен превоз на пътници по автобусни линии от областната транспортна схема по утвърдени маршрутни разписания от квотата на Община Берковица с маршрути „Монтана - Берковица“, „Берковица-Долни Цибър“ и „Берковица – Черкаски“. Обособена позиция № 3. „Извършване на обществен превоз на пътници по автобусни линии от общинската транспортна схема с маршрути „Берковица – Бързия“, „Берковица – Бокиловци“, „Берковица – Костенци“ и „І-ва градска линия“. Обособена позиция № 4. „Извършване на обществен превоз на пътници по автобусни линии от общинската транспортна схема с маршрути „Берковица - Черешовица“. Обособена позиция № 5. „Организиране и извършване на специализиран превоз на ученици, подлежащи на задължително обучение за учебната 2018/2019 година, с автобус, съгласно маршрутно разписание за всеки учебен ден по графика за учебното време за новата учебна 2018/2019 година, определен със заповед на министъра на образованието и науката“. Обособена позиция № 6. „Организиране и извършване на специализиран превоз на ученици подлежащи на задължително обучение за учебната 2018/2019 година с автобус за всеки учебен ден по графика за учебното време за новата учебна 2018/2019 година, определен със заповед на министъра на образованието и науката, съгласно маршрутно разписание кв. „Беговица„- ж.к. „Заряница„- III ОУ гр. Берковица – I ОУ гр. Берковица - ж.к. „Изгрев“ – II ОУ“. Обособена позиция № 7. „Организиране и извършване на специализиран превоз на ученици от гимназиален етап, съгласно маршрутно разписание автоспирка кв. „Раковица„ – автоспирка Битов комбинат за всеки учебен ден по графика за учебното време за новата учебна 2018/2019 година, определен със заповед на министъра на образованието и науката“.
Номер на преписка в АОП: 9080335
Линк към преписката в АОП: http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9080335
Прогнозна стойност: 62039.16 лв.
Краен срок за подаване на оферти: 10/9/18 5:00 pm
Срок за разглеждане на документите: 11/9/18 11:00 am
Лице за контакт: Мирослав Тонов - Директор дирекция "ИРЗГЕ"
Телефон за контакт: 0953 89127

Прикачени документи

FileDescriptionDate addedAdded byFile size
pdf Обява31.08.2018 16:26 7 MB
pdf Допълнителна информация към обява31.08.2018 16:35 2 MB
pdf Техническа спецификация ОП 131.08.2018 16:36 2 MB
pdf Техническа спецификация ОП 231.08.2018 16:36 3 MB
pdf Техническа спецификация ОП 331.08.2018 16:37 3 MB
pdf Техническа спецификация ОП 431.08.2018 16:38 2 MB
pdf Техническа спецификация ОП 531.08.2018 16:39 2 MB
pdf Техническа спецификация ОП 631.08.2018 16:40 2 MB
pdf Техническа спецификация ОП 731.08.2018 16:40 2 MB
pdf Методика за оценка31.08.2018 16:41 1 MB
doc Образци31.08.2018 16:42 439 kB
pdf ЕЕДОП в "PDF" формат31.08.2018 16:44 86 kB
zip ЕЕДОП в "XML" и "PDF" формат31.08.2018 16:45 89 kB
pdf Проект на Договор31.08.2018 16:46 11 MB
pdf Информация за публикувана в профила на купувача обява31.08.2018 16:49 1 MB
pdf Писмено разяснение по чл. 189 от ЗОП03.09.2018 14:32 780 kB
pdf Писмено разяснение № 2 по чл. 189 от ЗОП04.09.2018 17:27 2 MB
pdf Писмено разяснение № 3 по чл. 189 от ЗОП05.09.2018 15:49 2 MB
pdf Протокол11.09.2018 15:59 1 MB
pdf Информация за публикувана в профила на купувача обява11.09.2018 16:18 974 kB
pdf Писмо до всички заинтересовани лица11.09.2018 16:19 949 kB
pdf Протокол 205.10.2018 14:58 Генкова 3 MB
pdf Съобщение по чл. 193 от ЗОП05.10.2018 14:59 Генкова 3 MB
pdf Договор ОП 512.11.2018 13:39 6 MB
pdf Договор ОП 612.11.2018 13:39 2 MB
pdf Договор ОП 712.11.2018 13:40 2 MB
pdf Допълнително споразумение към Договор ОП 512.11.2018 13:41 1 MB