201 Пазарни консултации по реда на чл. 44, ал. 1 от ЗОП

Дата и час на публикуване: 17/10/19 4:13 pm
Номер на електронна преписка в профил на купувача: 201910201
Вид на процедурата: Пазарни консултации
Статус: Изпълнена
Наименование: Пазарни консултации, съгласно по чл. 44 от ЗОП с предмет: „Външна експертиза за Управление на проект: „Повишаване на ефективността на общинската здравна помощ в граничния регион Берковица – Бъйлещ (HEALTHEFF), код на проекта 16.5.2.019/ROBG 259, осъществяван с финансовата подкрепа на Програма ИНТЕРРЕГ V-А Румъния – България 2014-2020“
Описание: Пазарни консултации, съгласно по чл. 44 от ЗОП с предмет: „Външна експертиза за Управление на проект: „Повишаване на ефективността на общинската здравна помощ в граничния регион Берковица – Бъйлещ (HEALTHEFF), код на проекта 16.5.2.019/ROBG 259, осъществяван с финансовата подкрепа на Програма ИНТЕРРЕГ V-А Румъния – България 2014-2020“. Обект на поръчката е „предоставянето на услуги“ по смисъла на чл.3, ал.1, т.3 от Закона за обществените поръчки.
Краен срок за подаване на оферти: 22/10/19 5:00 pm
Лице за контакт: Валентин Христов - ст. експерт ОП при ОбА-Берковица
Телефон за контакт: 08953 89102

Прикачени документи

FileDescriptionDate addedAdded byFile size
pdf Покана17.10.2019 16:33 1 MB
pdf Техническа спецификация17.10.2019 16:33 3 MB
zip Образци17.10.2019 16:33 536 kB
pdf Протокол №122.11.2019 13:17 2 MB
pdf Решение22.11.2019 13:17 1 MB
pdf Оферта с вх. №ФСД-70-00-51-1 от 22.10.2019 г.22.11.2019 13:17 2 MB
pdf Оферта с вх. №ФСД-70-00-51-2 от 22.10.2019 г.22.11.2019 13:17 3 MB