200 Пазарни консултации по реда на чл. 44, ал. 1 от ЗОП

Дата и час на публикуване: 3/10/19 5:23 pm
Номер на електронна преписка в профил на купувача: 201910200
Вид на процедурата: Пазарни консултации
Статус: Изпълнена
Наименование: Покана за участие в пазарни консултации по чл. 44 от ЗОП с предмет: „Строителство на компостираща инсталация за разделно събрани зелени или биоразградими битови отпадъци и на довеждащата инфраструктура, и доставка на технологично оборудване за инсталацията по проект BG16M1OP002-2.005-0008“
Описание: Покана за участие в пазарни консултации по чл. 44 от ЗОП с предмет: „Строителство на компостираща инсталация за разделно събрани зелени или биоразградими битови отпадъци и на довеждащата инфраструктура, и доставка на технологично оборудване за инсталацията по проект BG16M1OP002-2.005-0008“
Краен срок за подаване на оферти: 10/10/19 5:00 pm
Лице за контакт: Валентин Христов - ст. експерт ОП при ОбА-Берковица
Телефон за контакт: 08953 89102

Прикачени документи

FileDescriptionDate addedAdded byFile size
pdf Покана03.10.2019 17:25 2 MB
pdf Техническа спецификация03.10.2019 17:25 6 MB
zip Образци03.10.2019 17:25 222 kB
pdf Протокол №121.10.2019 17:23 2 MB
pdf Решение21.10.2019 17:23 986 kB
pdf Оферта в вх. №ОП-66-0023-1 от 10.10.2019 г.21.10.2019 17:23 5 MB
pdf Оферта в вх. №ОП-66-0023-2 от 10.10.2019 г.21.10.2019 17:23 6 MB
pdf Оферта в вх. №ОП-66-0023-3 от 10.10.2019 г.21.10.2019 17:23 7 MB