185 Пазарни консултации по реда на чл. 44, ал. 1 от ЗОП

Дата и час на публикуване: 2/7/19 5:42 pm
Номер на електронна преписка в профил на купувача: 1906185
Вид на процедурата: Пазарни консултации
Статус: Изпълнена
Наименование: Пазарни консултации, съгласно чл. 44 от Закона за обществени поръчки за определяне на стойността на разходите на СМР/СРР за обществена поръчка с предмет: „Основен ремонт ул.“Калето“- Берковица ”
Описание: Пазарни консултации, съгласно чл. 44 от Закона за обществени поръчки за определяне на стойността на разходите на СМР/СРР за обществена поръчка с предмет: „Основен ремонт ул.“Калето“- Берковица ”
Краен срок за подаване на оферти: 10/7/19 5:00 pm
Лице за контакт: инж. Анелия Димитрова - директор на дирекция ИСТСУИП при ОбА-Берковица
Телефон за контакт: 08953 89116

Прикачени документи

FileDescriptionDate addedAdded byFile size
pdf Покана02.07.2019 17:19 1 MB
pdf Техническа спецификация02.07.2019 17:19 1 MB
zip Образци02.07.2019 17:19 45 kB
xls КСС-Приложение 3.1.02.07.2019 17:19 51 kB
pdf Протокол №115.07.2019 15:49 1 MB
pdf Решение15.07.2019 15:50 1 MB
pdf Оферта с вх. №ФСД-94-00-78-1 от 10.07.2019 г.15.07.2019 15:50 1 MB
pdf Оферта с вх. №ФСД-94-00-78-2 от 10.07.2019 г.15.07.2019 15:50 2 MB
pdf Оферта с вх. №ФСД-94-00-78-3 от 10.07.2019 г.15.07.2019 15:51 2 MB