195 „Извършване на обществен превоз на пътници по автобусни линии от републиканската, областната и общинската транспортна схема по утвърдени маршрутни разписания от квотата на Община Берковица и организиране и извършване на специализиран превоз на ученици по ученически автобусни линии и на децата, подлежащи на задължително обучение, съгласно маршрутни разписания утвърдени от Общински съвет – Берковица, по седем обособени позиции:

Дата и час на публикуване: 10/9/19 5:00 pm
Номер на електронна преписка в профил на купувача: 190919
Вид на процедурата: Събиране на оферти с обява
Статус: Изпълнена
Наименование: „Извършване на обществен превоз на пътници по автобусни линии от републиканската, областната и общинската транспортна схема по утвърдени маршрутни разписания от квотата на Община Берковица и организиране и извършване на специализиран превоз на ученици по ученически автобусни линии и на децата, подлежащи на задължително обучение, съгласно маршрутни разписания утвърдени от Общински съвет - Берковица, по седем обособени позиции:
Описание: „Извършване на обществен превоз на пътници по автобусни линии от републиканската, областната и общинската транспортна схема по утвърдени маршрутни разписания от квотата на Община Берковица и организиране и извършване на специализиран превоз на ученици по ученически автобусни линии и на децата, подлежащи на задължително обучение, съгласно маршрутни разписания утвърдени от Общински съвет - Берковица, по седем обособени позиции: Обособена позиция № 1. „Извършване на обществен превоз на пътници по автобусни линии от републиканската транспортна схема с маршрути „София - Берковица“ и „Берковица - Козлодуй“. Обособена позиция № 2. „Извършване на обществен превоз на пътници по автобусни линии от областната транспортна схема по утвърдени маршрутни разписания от квотата на Община Берковица с маршрути „Монтана - Берковица“, „Берковица-Долни Цибър“, „Берковица – Черкаски“ и „Монтана – Замфирово“. Обособена позиция № 3. „Извършване на обществен превоз на пътници по автобусни линии от общинската транспортна схема с маршрути „Берковица – Бързия“, „Берковица – Бокиловци“, „Берковица – Костенци“, „Берковица – Пърличево“ и „І-ва градска линия“. Обособена позиция № 4. „Извършване на обществен превоз на пътници по автобусни линии от общинската транспортна схема с маршрути „Берковица - Черешовица“. Обособена позиция № 5. „Организиране и извършване на специализиран превоз на ученици, подлежащи на задължително обучение за учебната 2019/2020 година, с автобус, съгласно маршрутно разписание за всеки учебен ден по графика за учебното време за новата учебна 2019/2020 година, определен със заповед на министъра на образованието и науката“. Обособена позиция № 6. „Организиране и извършване на специализиран превоз на ученици подлежащи на задължително обучение за учебната 2019/2020 година, с автобус, за времето от м. септември 2019 до приключване на учебните занятия през 2020 г., за всеки учебен ден по графика за учебното време за новата учебна 2019/2020 година, определен със заповед на министъра на образованието и науката, съгласно Маршрутно разписание, одобрено с Решение № 1691 от Протокол № 82/26.07.2019 г. от Общински съвет – Берковица: кв. „Беговица„- ж.к. „Заряница„- III ОУ гр. Берковица – I ОУ гр. Берковица - ж.к. „Изгрев“ – II ОУ“. Обособена позиция № 7. „Организиране и извършване на специализиран превоз на ученици от гимназиален етап, съгласно Маршрутно разписание, одобрено с Решение № 1690 от Протокол № 82/26.07.2019 г. от Общински съвет – Берковица: автоспирка кв. „Раковица„ – автоспирка Битов комбинат, с автобус, за времето от м. септември 2019 до приключване на учебните занятия през 2020 г., за всеки учебен ден по графика за учебното време за новата учебна 2019/2020 година, определен със заповед на министъра на образованието и науката“.
Номер на преписка в АОП: 9092370
Линк към преписката в АОП: http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9092370
Прогнозна стойност: 62595.06 лв.
Краен срок за подаване на оферти: 27/9/19 5:00 pm
Срок за разглеждане на документите: 30/9/19 11:00 am
Лице за контакт: Мирослав Тонов - Директор Дирекция "ИРЗГЕОП"
Телефон за контакт: 095389127

Прикачени документи

FileDescriptionDate addedAdded byFile size
pdf Обява10.09.2019 17:50 17 MB
pdf Допълнителна информация към обява10.09.2019 17:50 18 MB
pdf Техническа спецификация ОП110.09.2019 17:50 2 MB
pdf Техническа спецификация ОП210.09.2019 17:50 4 MB
pdf Техническа спецификация ОП310.09.2019 17:50 4 MB
pdf Техническа спецификация ОП410.09.2019 17:50 2 MB
pdf Техническа спецификация ОП510.09.2019 17:50 2 MB
pdf Техническа спецификация ОП610.09.2019 17:50 2 MB
pdf Техническа спецификация ОП710.09.2019 17:50 2 MB
doc Образци10.09.2019 17:50 474 kB
pdf Методика за оценка10.09.2019 17:50 2 MB
pdf Проект на договор ОП1-ОП410.09.2019 17:50 2 MB
pdf Проект на договор ОП510.09.2019 17:50 5 MB
pdf Проект на договор ОП6-ОП710.09.2019 17:50 2 MB
pdf Информация за публикувана в профила на купувача обява10.09.2019 18:11 1 MB
pdf Протокол по чл. 97, ал. 424.09.2019 17:18 1 MB
pdf Информация за публикувана в профила на купувача обява24.09.2019 17:18 1 MB
pdf Писмо по чл. 188, ал. 2 от ЗОП24.09.2019 17:18 411 kB
pdf Протокол №203.10.2019 17:36 3 MB
pdf Съобщение по чл. 193 от ЗОП03.10.2019 17:36 1 MB
pdf Договор ОП 506.11.2019 13:51 6 MB
pdf Договор ОП 606.11.2019 13:51 2 MB
pdf Договор ОП 706.11.2019 13:51 2 MB
pdf Договор ОП129.11.2019 16:00 2 MB
pdf Договор ОП229.11.2019 16:00 3 MB
pdf Договор ОП329.11.2019 16:00 3 MB