192 „Основен ремонт ул.“Калето“- Берковица ”

Дата и час на публикуване: 13/8/19 11:23 am
Номер на електронна преписка в профил на купувача: 201908192
Вид на процедурата: Открита процедура
Статус: Прекратена
Наименование: „Основен ремонт ул.“Калето“- Берковица ”
Описание: Предмет на обществената поръчка е„Основен ремонт ул.“Калето“- Берковица ”. Строително-ремонтните работи /СМР, предмет на поръчката обхващат: Доставка и полагане на асфалтобетон плътна смес при дебелина средно 6 см., включително всички свързани с това разходи (изрязване с фугорез, разкъртване, почистване, натоварване и извозване на строителни отпадъци на транспорт до 30 км, почистване на наноси на съществуваща асфалтова настилка, превоз на строителни отпадъци до 30 км, битумен разлив за връзка на пластовете, обработване на фугата с битумна смес и поръсване с каменно брашно/пясък/); Особено важно е сместа да има необходимата температура при полагането й.
Номер на преписка в АОП: 00017-2019-0015
Линк към преписката в АОП: https://www.aop.bg/case2.php?mode=show_case&case_id=372282
Прогнозна стойност: 37500 лв.
Краен срок за подаване на оферти: 18/9/19 5:00 pm
Срок за разглеждане на документите: 19/9/19 11:00 am
Лице за контакт: инж. Анелия Димитрова - директор на дирекция ИСТСУИП при ОбА-Берковица
Телефон за контакт: 08953 89116

Прикачени документи

FileDescriptionDate addedAdded byFile size
pdf Решение за откриване на процедура15.08.2019 13:27 2 MB
pdf Обявление за поръчка15.08.2019 13:27 4 MB
pdf Документация за участие16.08.2019 11:41 15 MB
pdf ЕЕДОП в "PDF" формат16.08.2019 11:48 80 kB
zip ЕЕДОП в "XML" и "PDF" формат16.08.2019 11:48 82 kB
doc Образци16.08.2019 11:48 336 kB
xls Образец 5.1.- КСС16.08.2019 11:48 35 kB
pdf Методика за оценка на офертата16.08.2019 12:01 753 kB
pdf Техническа спецификация16.08.2019 12:01 4 MB
pdf Проект на договор16.08.2019 12:01 5 MB
pdf Протокол №109.10.2019 12:59 591 kB
pdf Съобщение по чл. 57, ал. 3 от ППЗОП18.10.2019 16:08 352 kB
pdf Протокол № 203.12.2019 17:01 3 MB
pdf Протокол №303.12.2019 17:01 3 MB
pdf Доклад03.12.2019 17:01 1 MB
pdf Решение03.12.2019 17:01 1 MB
pdf Обявление за възложена поръчка03.01.2020 10:17 2 MB