189 Пазарни консултации по реда на чл. 44, ал. 1 от ЗОП

Дата и час на публикуване: 30/7/19 11:32 am
Номер на електронна преписка в профил на купувача: 201907189
Вид на процедурата: Пазарни консултации
Статус: Изпълнена
Наименование: Пазарни консултации, съгласно чл. 44 от Закона за обществени поръчки за определяне прогнозната стойността на обществена поръчка с предмет: „Снегопочистване и зимно поддържане на общински пътища и улици в населените места на територията на община Берковица за сезон 2019/2020 година по обособени позиции"
Описание: Покана за пазарни консултации, съгласно чл. 44 от Закона за обществени поръчки за определяне на прогнозната стойност на обществена поръчка с предмет: „Снегопочистване и зимно поддържане на общински пътища и улици в населените места на територията на община Берковица за сезон 2019/2020 година по обособени позиции"
Краен срок за подаване на оферти: 6/8/19 5:00 pm
Лице за контакт: инж. Анелия Димитрова - директор на дирекция ИСТСУИП при ОбА-Берковица
Телефон за контакт: 08953 89116

Прикачени документи

FileDescriptionDate addedAdded byFile size
pdf Покана30.07.2019 13:00 2 MB
pdf Техническа спецификация ОП 130.07.2019 13:00 3 MB
pdf Техническа спецификация ОП 230.07.2019 13:00 3 MB
pdf Техническа спецификация ОП 330.07.2019 13:01 2 MB
zip Образци30.07.2019 13:01 49 kB
pdf Протокол №119.08.2019 16:14 1 MB
pdf Решение19.08.2019 16:15 1 MB
pdf Оферта с вх. №ФСД-70-00-44-1 от 06.08.2019 г.19.08.2019 16:16 11 MB
pdf Оферта с вх. №ФСД-70-00-44-2 от 06.08.2019 г.19.08.2019 16:17 11 MB