187 „Доставка на специализирани автомобили за сметосъбиране и сметоизвозване за нуждите на община Берковица по две обособени позиции“

Дата и час на публикуване: 5/7/19 9:11 am
Номер на електронна преписка в профил на купувача: 201907187
Вид на процедурата: Открита процедура
Статус: Изпълнена
Наименование: „Доставка на специализирани автомобили за сметосъбиране и сметоизвозване за нуждите на община Берковица по две обособени позиции“
Описание: „Доставка на специализирани автомобили за сметосъбиране и сметоизвозване за нуждите на община Берковица по две обособени позиции“ Обособена позиция №1 „Доставка на нов специализиран автомобил за сметосъбиране и сметоизвозване за нуждите на Община Берковица”; Обособена позиция №2 „Доставка на сметосъбиращ автомобил - втора употреба”.
Номер на преписка в АОП: 00017-2019-0012
Линк към преписката в АОП: https://www.aop.bg/case2.php?mode=show_case&case_id=370818
Прогнозна стойност: 222000 лв.
Краен срок за подаване на оферти: 14/8/19 5:00 pm
Срок за разглеждане на документите: 15/8/19 11:00 am
Лице за контакт: Митослав Тонов - директор на дирекция "ИРЗГЕОП" ОбА - Берковица
Телефон за контакт: 0953 89124

Прикачени документи

FileDescriptionDate addedAdded byFile size
pdf Решение за откриване на процедура08.07.2019 10:36 2 MB
pdf Обявление за поръчка08.07.2019 10:37 4 MB
pdf Документация за участие10.07.2019 14:08 15 MB
pdf Техническа спецификация ОП 110.07.2019 14:09 1 MB
pdf Техническа спецификация ОП 210.07.2019 14:09 858 kB
pdf Методика10.07.2019 14:09 10 MB
doc Образци10.07.2019 14:10 403 kB
pdf ЕЕДОП в "PDF" формат10.07.2019 14:10 78 kB
zip ЕЕДОП в "XML" и "PDF" формат10.07.2019 14:11 81 kB
pdf Регистрационна форма за предварителен контрол10.07.2019 14:11 436 kB
pdf Съобщение по чл. 57, ал. 3 от ППЗОП26.08.2019 15:44 600 kB
pdf Протокол №105.09.2019 13:15 4 MB
pdf Протокол №205.09.2019 13:15 2 MB
pdf Доклад05.09.2019 13:15 1 MB
pdf Решение05.09.2019 13:15 1 MB
pdf Обявление за възложена поръчка15.10.2019 17:08 3 MB
pdf Договор ОП115.10.2019 17:08 6 MB
pdf Приложение №115.10.2019 17:08 1 MB
pdf Приложение №215.10.2019 17:08 16 MB
pdf Приложение №315.10.2019 17:08 526 kB
pdf Обявление за възложена поръчка21.10.2019 13:42 2 MB
pdf Договор ОП221.10.2019 13:42 6 MB
pdf Приложение №121.10.2019 13:42 858 kB
pdf Приложение №221.10.2019 13:42 5 MB
pdf Приложение №321.10.2019 13:42 573 kB
pdf Обявление за приключен договор ОП106.12.2019 14:09 1 MB
pdf Обявление за приключен договор ОП206.12.2019 14:09 1 MB