180 Пазарни консултации по реда на чл. 44, ал. 1 от ЗОП

Дата и час на публикуване: 20/6/19 1:38 pm
Номер на електронна преписка в профил на купувача: 201906180
Вид на процедурата: Пазарни консултации
Статус: Изпълнена
Наименование: Пазарни консултации за определяне на прогнозната стойност при възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на сметосъбиращ автомобил - втора употреба”
Описание: Пазарни консултации, съгласно чл.21, ал.2 и чл. 44 от Закона за обществени поръчки за определяне прогнозната стойност при възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на сметосъбиращ автомобил - втора употреба”
Краен срок за подаване на оферти: 28/6/19 5:00 pm
Лице за контакт: Валентин Христов - ст. експерт ОП при ОбА-Берковица
Телефон за контакт: 08953 89102

Прикачени документи

FileDescriptionDate addedAdded byFile size
pdf Покана20.06.2019 15:33 873 kB
pdf Техническа спецификация20.06.2019 15:34 869 kB
doc Образци20.06.2019 15:34 66 kB
pdf Протокол 102.07.2019 13:24 626 kB
pdf Решение02.07.2019 13:24 648 kB
pdf Оферта с вх. № ФСД-70-00-31/1/ от участник "АВТОКАМ БЪЛГАРИЯ" ООД02.07.2019 13:24 2 MB
pdf Оферта с вх. № ФСД-70-00-31/2/ от участник "НИКМАН КАНАЛ СЕРВИЗ" ЕООД02.07.2019 13:24 2 MB