238. „РЕМОНТ НА ПЪТНА НАСТИЛКА В ОБЩИНА БЕРКОВИЦА“ ПО ДВЕ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ.

Дата и час на публикуване: 12/3/20 3:27 pm
Номер на електронна преписка в профил на купувача: 2003238
Вид на процедурата: Събиране на оферти с обява
Статус: Частично прекратена
Наименование: „РЕМОНТ НА ПЪТНА НАСТИЛКА В ОБЩИНА БЕРКОВИЦА“ ПО ДВЕ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ.
Описание: „РЕМОНТ НА ПЪТНА НАСТИЛКА В ОБЩИНА БЕРКОВИЦА“ ПО ДВЕ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ КАКТО СЛЕДВА: Обособена позиция № 1: „РЕМОНТ НА ПЪТНА НАСТИЛКА НА УЛИЦИ В ОБЩИНА БЕРКОВИЦА. Обособена позиция № 2: „РЕМОНТ ПЪТНА НАСТИЛКА, ЧАСТ ОТ УЛИЦА "БУЧНЯК" С. БЪРЗИЯ, ОБЩИНА БЕРКОВИЦА .
Прогнозна стойност: 269990 лв.
Краен срок за подаване на оферти: 23/3/20 5:00 pm
Срок за разглеждане на документите: 24/3/20 2:00 pm
Лице за контакт: Галя Георгиева - гл. специалист "ПП"
Телефон за контакт: 0953 89145

Прикачени документи

FileDescriptionDate addedAdded byFile size
pdf Обява12.03.2020 17:17 577 kB
pdf Документация12.03.2020 17:18 654 kB
pdf Техническа спецификация ОП112.03.2020 17:18 372 kB
pdf Техническа спецификация ОП212.03.2020 17:19 348 kB
docx Образци12.03.2020 17:19 112 kB
pdf Проект на договор12.03.2020 17:20 699 kB
pdf Информация за публикувана в профила на купувача обява за ОП12.03.2020 17:21 177 kB
pdf Договор ОП209.04.2020 13:02 228 kB
pdf Решение за прекратяване на ОП 123.04.2020 16:38 78 kB