215 Пазарни консултации по редакция на членовете. 44, ал. 1 от ЗОП

Дата и час на публикуване: 2/1/20 3:55 pm
Номер на електронна преписка в профил на купувача: 202001215
Вид на процедурата: Пазарни консултации
Статус: Активна
Наименование: Пазарни консултации по чл. 44, ал. 1 от ЗОП за определяне на прогнозна стойност на разходите на СМР/СРР за обществена поръчка с предмет: „МОСТ, находящ се в местността „Лонджата”, гр. Берковица между ул. „Берковска река” и ул. „Здравец” и ПОДПОРНИ СТЕНИ от двете страни на моста с дължина 30м. на изток и 150м. на запад по поречието на реката”
Описание: Във връзка с възлагане на обществена поръчка с предмет „МОСТ, находящ се в местността „Лонджата”, гр. Берковица между ул. „Берковска река” и ул. „Здравец” и ПОДПОРНИ СТЕНИ от двете страни на моста с дължина 30м. на изток и 150м. на запад по поречието на реката” община Берковица провежда пазарна консултация по реда на чл.44 от ЗОП за определяне стойността на разхода по обществената поръчка, като събира индикативни оферти чрез прилагане на принципа на пазарни консултации.
Краен срок за подаване на оферти: 10/1/20 5:00 pm
Лице за контакт: Галина Борисова - гл. спец ИК
Телефон за контакт: 08953 89104

Прикачени документи

FileDescriptionDate addedAdded byFile size
pdf Покана02.01.2020 15:58 904 kB
pdf Техническа спецификация02.01.2020 15:58 4 MB
zip Образци02.01.2020 15:58 50 kB
pdf Протокол17.01.2020 9:04 889 kB
pdf Решение17.01.2020 9:05 888 kB