207 Пазарни консултации по реда на чл. 44, ал. 1 от ЗОП

Дата и час на публикуване: 11/12/19 3:31 pm
Номер на електронна преписка в профил на купувача: 201912207
Вид на процедурата: Пазарни консултации
Статус: Изпълнена
Наименование: Пазарни консултации по чл. 44, ал. 1 от ЗОП за определяне стойността на разхода на СМР на обществена поръчка с предмет:„Реконструкция на пътно платно,тротоари и подмяна на водопровод на ул. „Добруджа“ гр. Берковица“
Описание: Във връзка с възлагане на обществена поръчка с предмет „Реконструкция на пътно платно, тротоари и подмяна на водопровод на ул. „Добруджа“ гр. Берковица“ община Берковица провежда пазарна консултация по реда на чл. 44 от ЗОП за определяне стойността на разхода по обществената поръчка, като събира индикативни оферти чрез прилагане на принципа на пазарни консултации.
Краен срок за подаване на оферти: 18/12/19 5:00 pm
Лице за контакт: Николай Петров - мл. експерт ЕП
Телефон за контакт: 08953 89120

Прикачени документи

FileDescriptionDate addedAdded byFile size
pdf Покана11.12.2019 15:40 822 kB
pdf Техническа спецификация11.12.2019 15:41 494 kB
zip Образци11.12.2019 15:41 36 kB
xls КСС-Приложение №511.12.2019 15:42 40 kB
pdf Протокол №120.12.2019 13:39 682 kB
pdf Решение20.12.2019 13:39 726 kB
pdf Оферта №ФСД-70-00-60-1 от 18.12.2019 г.20.12.2019 13:39 3 MB
pdf Оферта №ФСД-70-00-60-2 от 18.12.2019 г.20.12.2019 13:39 3 MB