220. „Изготвяне на енергийно и техническо обследване на 6 броя многофамилни жилищни сгради в гр. Берковица“

Дата и час на публикуване: 16/1/20 1:32 pm
Номер на електронна преписка в профил на купувача: 2001220
Вид на процедурата: Събиране на оферти с обява
Статус: Прекратена
Наименование: „Изготвяне на енергийно и техническо обследване на 6 броя многофамилни жилищни сгради в гр. Берковица“
Прогнозна стойност: 39900 лв.
Краен срок за подаване на оферти: 27/1/20 5:00 pm
Срок за разглеждане на документите: 28/1/20 11:00 am
Лице за контакт: Паулина Харалампиева - мл.експерт "ЕФПП"
Телефон за контакт: 0953/89145

Прикачени документи

FileDescriptionDate addedAdded byFile size
pdf Обява16.01.2020 17:11 4 MB
pdf Техничческа спецификация16.01.2020 17:11 5 MB
docx Образци16.01.2020 17:11 114 kB
pdf Документация и методика16.01.2020 17:11 2 MB
pdf Проект на договор16.01.2020 17:11 366 kB
pdf Информация за публикувана обява16.01.2020 17:21 598 kB
pdf Писмено разяснение по чл. 33 от ЗОП22.01.2020 11:46 1 MB
pdf Решение прекратяване23.01.2020 16:39 449 kB