253. „ДОСТАВКА НА ТРИ СПЕЦИАЛИЗИРАНИ АВТОМОБИЛА ЗА НУЖДИТЕ НА ОБЩИНА БЕРКОВИЦА ПО ТРИ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ“

Дата и час на публикуване: 11/6/20 3:53 pm
Номер на електронна преписка в профил на купувача: 2006253
Вид на процедурата: Публично състезание
Статус: Прекратена
Наименование: „ДОСТАВКА НА ТРИ СПЕЦИАЛИЗИРАНИ АВТОМОБИЛА ЗА НУЖДИТЕ НА ОБЩИНА БЕРКОВИЦА ПО ТРИ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ"
Описание: „Доставка на три специализирани автомобила за нуждите на Община Берковица по три обособени позиции“. Обособена позиция №1: „Доставка на употребявана транспортно-подемна техника за нуждите на Община Берковица" Обособена позиция №2: „Доставка на употребяван двураменен контейнеровоз за извозване на отпадъци." Обособена позиция №3 – „ Доставка на употребяван товарен автомобил“. Забележка: Обособена позиция №3 e възложена по реда на чл. 20, ал. 4 от ЗОП. Съгласно чл. 21, ал. 6 от ЗОП, възложителите могат да възлагат обособени позиции по реда, валиден за индивидуалната стойност на всяка от тях, при условие че стойността на съответната обособена позиция не надхвърля 156 464 лв. за доставки и услуги и общата стойност на обособените позиции, възложени по този начин, не надхвърля 20 на сто от общата стойност на поръчката.
Номер на преписка в АОП: 00017-2020-0027
Линк към преписката в АОП: https://www.aop.bg/case2.php?mode=show_case&case_id=382358
Прогнозна стойност: 128500 лв.
Краен срок за подаване на оферти: 1/7/20 5:00 pm
Срок за разглеждане на документите: 6/7/20 2:00 pm
Лице за контакт: Мария Винарова - мл. експерт ОП
Телефон за контакт: 0953/89129

Прикачени документи

FileDescriptionDate addedAdded byFile size
pdf Решение за откриване на процедура11.06.2020 17:10 369 kB
pdf Обявление за поръчка11.06.2020 17:10 782 kB
pdf Документация за участие11.06.2020 17:10 1 MB
pdf Техническа спецификация ОП111.06.2020 17:11 216 kB
pdf Техническа спецификация ОП211.06.2020 17:11 184 kB
docx Образци11.06.2020 17:11 103 kB
zip ЕЕДОП11.06.2020 17:11 90 kB
pdf Проект на договор11.06.2020 17:12 471 kB
pdf Доклад21.07.2020 14:37 308 kB
pdf Решение №ОП-3-145 от 21.07.2020г. ОП1 и ОП221.07.2020 14:37 176 kB
pdf Решение ОП-3-149 от 04.08.2020г. ОП304.08.2020 15:44 105 kB
pdf Обявление за възложена поръчка ОП1 и ОП205.08.2020 16:01 690 kB
pdf Обявление за възложена поръчка ОП306.08.2020 17:34 590 kB