Контакти

ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

град Берковица
площад „Йордан Радичков“ 4
Телефон за контакт и информация:
0953/89128
факс: 0953/88405
e-mail: ob@berkovitsa.com
РАБОТНО ВРЕМЕ НА АДМИНИСТРАЦИЯТА
от 8.30 ч. до 12.00 ч. и от 12.30 ч. до 17.00 часа, без събота и неделя