063 Публично състезание за възлагане на обществена поръчка С ПРЕДМЕТ: „Снегопочистване и зимно поддържане на общински пътища и улици в населените места на територията на община Берковица за сезон 2016/2017 година по обособени позиции“

Дата и час на публикуване: 10/8/16 12:00 am
Номер на електронна преписка в профил на купувача: 160863
Вид на процедурата: Публично състезание
Статус: Изпълнена
Наименование: Публично състезание за възлагане на обществена поръчка С ПРЕДМЕТ: "Снегопочистване и зимно поддържане на общински пътища и улици в населените места на територията на община Берковица за сезон 2016/2017 година по обособени позиции"
Описание: Публично състезание за възлагане на обществена поръчка С ПРЕДМЕТ: "Снегопочистване и зимно поддържане на общински пътища и улици в населените места на територията на община Берковица за сезон 2016/2017 година по обособени позиции"
Номер на преписка в АОП: 00017-2016-0011
Линк към преписката в АОП: https://www.aop.bg/case2.php?mode=show_case&case_id=338219
Прогнозна стойност: 173935 лв.
Краен срок за подаване на оферти: 01/09/2016
Срок за разглеждане на документите: 02/09/2016
Лице за контакт: Мая Горанова - гл. експерт при ОА - Берковица
Телефон за контакт: 0953 89129

Прикачени документи

FileDescriptionDate addedAdded byFile size
pdf Решение за откриване на процедура10.08.2016 17:49 2 MB
pdf Обявление10.08.2016 17:50 6 MB
pdf Документация за участие11.08.2016 16:20 4 MB
pdf Документация за участие-продължение11.08.2016 16:20 7 MB
pdf Техническа спецификация ОП 111.08.2016 16:21 2 MB
pdf Техническа спецификация ОП 211.08.2016 16:22 3 MB
pdf Техническа спецификация ОП 311.08.2016 16:22 2 MB
pdf Техническа спецификация ОП 411.08.2016 16:23 2 MB
pdf Методика11.08.2016 16:24 1 MB
7z Образци на документи11.08.2016 16:29 61 kB
pdf Протокол09.09.2016 17:26 301 kB
pdf Съобщение за отваряне на ценови оферти17.09.2016 14:07 195 kB
pdf Доклад04.10.2016 13:57 462 kB
pdf Протокол 204.10.2016 13:58 281 kB
pdf Протокол 304.10.2016 13:59 264 kB
pdf Решение04.10.2016 14:00 219 kB
pdf Договор28.10.2016 14:38 6 MB
pdf Техническа спецификация28.10.2016 14:39 2 MB
pdf Предложение28.10.2016 14:40 3 MB
pdf Оперативен план28.10.2016 14:41 2 MB
pdf Ценово предложение28.10.2016 14:42 478 kB
pdf Договор ОП 103.11.2016 13:21 6 MB
pdf Договор ОП 203.11.2016 15:39 6 MB
pdf Предложение за изпълнение на поръчката ОП 203.11.2016 15:41 4 MB
pdf Предложение за изпълнение на поръчката (продължение) ОП 203.11.2016 15:42 5 MB
pdf Договор ОП 403.11.2016 15:55 2 MB
pdf Предложение за изпълнение на поръчката ОП 403.11.2016 15:57 1 MB
pdf Ценово предложение ОП 103.11.2016 17:07 540 kB
pdf Техническо предложение ОП 103.11.2016 17:07 563 kB
pdf Ценово предложение ОП 203.11.2016 17:07 567 kB
pdf Техническо предложение ОП 203.11.2016 17:08 565 kB
pdf Ценово предложение ОП 403.11.2016 17:08 498 kB
pdf Техническо предложение ОП 403.11.2016 17:09 528 kB
pdf Предложение за изпълнение на поръчката ОП 103.11.2016 17:19 5 MB
pdf Предложение за изпълнение на поръчката ОП 1(продължение)03.11.2016 17:19 5 MB
pdf Обявление за възложена поръчка03.11.2016 17:22 5 MB
pdf Обявление за приключен договор ОП 130.05.2017 19:16 1 MB
pdf Обявление за приключен договор ОП 230.05.2017 19:16 1 MB
pdf Обявление за приключен договор ОП 330.05.2017 19:17 1 MB
pdf Обявление за приключен договор ОП 430.05.2017 19:17 1 MB