131 Пазарни консултации по реда на чл. 44, ал. 1 от ЗОП

Дата и час на публикуване: 5/7/18 3:48 pm
Номер на електронна преписка в профил на купувача: 201807131
Вид на процедурата: Пазарни консултации
Статус: Изпълнена
Наименование: Пазарни консултации по реда на чл. 44, ал. 1 от ЗОП
Описание: „Реконструкция на площи за широко обществено ползване в населените места на община Берковица“
Краен срок за подаване на оферти: 12/7/18 5:00 pm
Лице за контакт: Паулина Харалампиева - мл. експ. ЕФПП в ОбА - Берковица
Телефон за контакт: 08953 89128

Прикачени документи

FileDescriptionDate addedAdded byFile size
zip Пазарни консултации05.07.2018 16:19 5 MB
pdf Протокол № 113.07.2018 12:40 2 MB
pdf Решение13.07.2018 12:41 4 MB