140 „Изграждане на нов мост, находящ се в местност „Лонджата“, град Берковица между ул. „Берковска река“ и ул. „Здравец“ и изграждане на подпорни стени на моста с дължина 30 м. на изток и 150 м. на запад по поречието на реката“

Дата и час на публикуване: 14/8/18 9:27 am
Номер на електронна преписка в профил на купувача: 201808140
Вид на процедурата: Публично състезание
Статус: Прекратена
Наименование: „Изграждане на нов мост, находящ се в местност „Лонджата“, град Берковица между ул. „Берковска река“ и ул. „Здравец“ и изграждане на подпорни стени на моста с дължина 30 м. на изток и 150 м. на запад по поречието на реката“
Описание: Предметът на обществената поръчка включва СМР за изграждане на нов мост, находящ се в местност „Лонджата“, град Берковица между „Берковска река“ и ул. „Здравец“ и изграждане на подпорни стени от двете страни на моста с дължина 30 м. на изток и 150 м. на запад по поречието на реката и на дънна плоча“
Номер на преписка в АОП: 00017-2018-0018
Линк към преписката в АОП: https://www.aop.bg/case2.php?mode=show_case&case_id=360371
Прогнозна стойност: 499757.17 лв.
Краен срок за подаване на оферти: 12/9/18 5:00 pm
Срок за разглеждане на документите: 13/9/18 11:00 am
Лице за контакт: инж. Анелия Димитрова - директор на дирекция ИСТСУИП при ОбА-Берковица
Телефон за контакт: 08953 89116

Прикачени документи

FileDescriptionDate addedAdded byFile size
pdf Решение за откриване на процедура14.08.2018 12:58 2 MB
pdf Обявление за поръчка14.08.2018 12:58 5 MB
pdf Документация за участие14.08.2018 12:59 17 MB
pdf Техническа спецификация14.08.2018 13:00 7 MB
doc Инвестиционен проект14.08.2018 13:00 22 kB
pdf Методика за оценка на офертите14.08.2018 15:01 669 kB
doc Образци14.08.2018 14:14 271 kB
xls KСС-та и анализи за мост и подпорни стени- приложения към образци14.08.2018 14:22 397 kB
pdf ЕЕДОП в "PDF" формат14.08.2018 14:15 84 kB
zip ЕЕДОП в "XML" и "PDF" формат14.08.2018 14:17 86 kB
pdf Проект на Договор14.08.2018 13:01 10 MB
pdf Регистрационна форма за предварителен контрол14.08.2018 13:02 923 kB
pdf Протокол № 122.10.2018 16:04 2 MB
pdf Съобщение по чл. 57, ал. 3 от ППЗОП07.11.2018 15:22 354 kB
pdf Протокол № 211.12.2018 13:57 3 MB
pdf Протокол № 311.12.2018 13:57 2 MB
pdf Решение11.12.2018 13:58 1 MB
pdf Обявление за възложена поръчка28.12.2018 17:38 3 MB
pdf Договор28.12.2018 17:39 10 MB
pdf Приложения към Договор28.12.2018 17:40 7 MB
pdf Обявление за приключване на договор за обществена поръчка10.07.2019 11:01 1 MB