181„Доставка и монтаж на оборудване за туристически пътеки“ по проект „JOYRIDE – Общи ресурси и инициативи, посветени на околната среда“, код на проекта ROBG-338, Договор за безвъзмездна финансова помощ № 100718/05.09.2018 г., по Програма ИНТЕРРЕГ V-A Румъния-България 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕФРР и Националния бюджет на Република България, с бенефициент Община Берковица по две обособени позиции“

Дата и час на публикуване: 26/6/19 11:39 am
Номер на електронна преписка в профил на купувача: 201906181
Вид на процедурата: Покана до определени лица
Статус: Изпълнена
Наименование: „Доставка и монтаж на оборудване за туристически пътеки“ по проект „JOYRIDE - Общи ресурси и инициативи, посветени на околната среда“, код на проекта ROBG-338, Договор за безвъзмездна финансова помощ № 100718/05.09.2018 г., по Програма ИНТЕРРЕГ V-A Румъния-България 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕФРР и Националния бюджет на Република България, с бенефициент Община Берковица по две обособени позиции"
Описание: „Доставка и монтаж на оборудване за туристически пътеки“ по проект „JOYRIDE - Общи ресурси и инициативи, посветени на околната среда“, код на проекта ROBG-338, Договор за безвъзмездна финансова помощ № 100718/05.09.2018 г., по Програма ИНТЕРРЕГ V-A Румъния-България 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕФРР и Националния бюджет на Република България, с бенефициент Община Берковица по две обособени позиции: Обособена позиция № 1: Доставка и монтаж на парково оборудване за туристически пътеки (пейки с цветарник, пейки с маса, пейки, перголи с пейки, дървени беседки, цветарници, каскадни колони за цветя) по проект „JOYRIDE - Общи ресурси и инициативи, посветени на околната среда“; Обособена позиция № 2: Доставка и монтаж на кошчета за боклук за туристически пътеки по проект „JOYRIDE - Общи ресурси и инициативи, посветени на околната среда“.
Прогнозна стойност: 57827.14 лв.
Краен срок за подаване на оферти: 3/7/19 5:00 pm
Срок за разглеждане на документите: 4/7/19 11:00 am
Лице за контакт: Мая Каменова - мл. експ. "Туризъм"
Телефон за контакт: 08953 89209

Прикачени документи

FileDescriptionDate addedAdded byFile size
pdf Покана26.06.2019 14:35 15 MB
pdf Техническа спецификация26.06.2019 14:35 7 MB
doc Образци26.06.2019 14:36 2 MB
pdf Проект на Договор26.06.2019 14:37 10 MB
pdf Протокол по чл. 192, ал. 4 от ЗОП17.07.2019 10:32 4 MB
pdf Договор ОП106.08.2019 9:27 10 MB
pdf Приложение №106.08.2019 9:29 7 MB
pdf Приложение №206.08.2019 9:30 5 MB
pdf Приложение №306.08.2019 9:30 2 MB
pdf Договор ОП206.08.2019 9:33 10 MB
pdf Приложение №106.08.2019 9:33 7 MB
pdf Приложение №206.08.2019 9:34 2 MB
pdf Приложение №306.08.2019 9:34 1 MB