070 Приготвяне и доставка на готова храна „кетъринг“ за нуждите на Центрове за настаняване от семеен тип в община Берковица по две обособени позиции

Дата и час на публикуване: 9/11/16 11:00 am
Номер на електронна преписка в профил на купувача: 1611070
Вид на процедурата: Събиране на оферти с обява
Статус: Изпълнена
Наименование: Приготвяне и доставка на готова храна „кетъринг“ за нуждите на Центрове за настаняване от семеен тип в община Берковица по две обособени позиции
Описание: Обществената поръчка включва 2 обособени позиции. Предметът на Обособена позиция № 1 е: Ежедневна доставка на готови ястия за закуска, обяд и вечеря в индивидуални опаковки с прибори за еднократна употреба за хранене - кетъринг за нуждите на лицата в „Център за настаняване от семеен тип на деца и младежи с увреждания“, от собствен бюджет. Предметът на Обособена позиция № 2 е: Ежедневна доставка на готови ястия за закуска, обяд и вечеря в индивидуални опаковки с прибори за еднократна употреба за хранене - кетъринг, за нуждите на лицата в „Център за настаняване от семеен тип за възрастни хора с умствена изостаналост“, от собствен бюджет. Пълният обем на предмета на обществената поръчка е описан в Техническата спецификация за всяка една от двете обособени позиции.
Номер на преписка в АОП: 9058387
Прогнозна стойност: 36195 лв.
Краен срок за подаване на оферти: 17/11/16 5:00 pm
Срок за разглеждане на документите: 18/11/2016
Лице за контакт: Юлия Евгениева-гл.експерт при ОбА Берковица
Телефон за контакт: 0953/89120

Прикачени документи

FileDescriptionDate addedAdded byFile size
pdf Обява за обществена поръчка09.11.2016 14:03 4 MB
pdf Информация за публикувана обява09.11.2016 14:04 643 kB
pdf Допълнителна информация към обява09.11.2016 14:04 4 MB
docx Образци на документи09.11.2016 15:25 48 kB
pdf Техническа спецификация ОП 109.11.2016 15:32 1 MB
pdf Техническа спецификация ОП 209.11.2016 15:41 1 MB
pdf ПРОТОКОЛ №1ПРОТОКОЛ №1
18.11.2016 16:47 Генкова 617 kB
pdf Информация за удължаване срока на обяваИнформация за удължаване срока на обява
18.11.2016 16:49 Генкова 645 kB
pdf Уведомително писмоУведомително писмо
18.11.2016 16:50 Генкова 362 kB
pdf Протокол №2Протокол №2
24.11.2016 16:16 Генкова 2 MB
pdf Договор и приложения ОП 113.01.2017 10:57 5 MB
pdf Договор и приложения ОП 213.01.2017 11:11 5 MB