105 Изграждане на водопровод за минерална вода от сондаж при Минерална баня с. Бързия до Минерална баня гр. Берковица

Дата и час на публикуване: 7/8/17 10:00 am
Номер на електронна преписка в профил на купувача: 1708105
Вид на процедурата: Публично състезание
Статус: Изпълнена
Наименование: "Изграждане на водопровод за минерална вода от сондаж при Минерална баня с. Бързия до Минерална баня гр. Берковица"
Описание: "Изграждане на водопровод за минерална вода от сондаж при Минерална баня с. Бързия до Минерална баня гр. Берковица". Пълната информация относно обхвата, обема и изискванията към изпълнението на обществената поръчка, е подробно описана и регламентирана в Техническата спецификация и инвестиционния проект.
Номер на преписка в АОП: 00017-2017-0019
Линк към преписката в АОП: https://www.aop.bg/case2.php?mode=show_case&case_id=348569
Прогнозна стойност: 850557.09 лв.
Краен срок за подаване на оферти: 12/9/17 5:00 pm
Срок за разглеждане на документите: 13/9/17 11:00 am
Лице за контакт: Паулина Харалампиева - мл. експ. ЕФПП в ОбА - Берковица
Телефон за контакт: 0953/89128

Прикачени документи

FileDescriptionDate addedAdded byFile size
pdf Решение07.08.2017 13:26 Генкова 2 MB
pdf Обявление07.08.2017 13:27 Генкова 4 MB
pdf Документация за участие07.08.2017 14:06 Генкова 13 MB
txt Инвестиционен проект07.08.2017 14:19 Генкова 151 B
pdf Техническа спецификация07.08.2017 14:20 Генкова 9 MB
pdf КС материали105 ОП
07.08.2017 15:29 Генкова 1 MB
doc ЕЕДОП и образци минерални води07.08.2017 14:27 Генкова 388 kB
xls КСС образец 4.107.08.2017 14:28 Генкова 73 kB
pdf Проект на договор07.08.2017 14:29 Генкова 5 MB
pdf Регистрационна форма105 ОП
07.08.2017 16:22 Генкова 232 kB
pdf Уведомление07.08.2017 16:23 Генкова 200 kB
pdf Придружително писмо07.08.2017 16:24 Генкова 662 kB
pdf Становище07.08.2017 16:25 Генкова 2 MB
pdf Становище за осъществен контрол по чл.232 от ЗОП16.08.2017 14:38 210 kB
pdf Отговор на запитване04.09.2017 17:00 Генкова 183 kB
pdf Отговор на запитване07.09.2017 16:48 Генкова 149 kB
pdf Протокол №122.12.2017 18:27 5 MB
pdf Протокол №222.12.2017 18:27 15 MB
pdf Решение22.12.2017 18:28 12 MB
pdf Договор19.02.2018 12:38 6 MB
7z Приложения към договор19.02.2018 12:39 11 MB
pdf Обявление за възложена поръчка19.02.2018 12:40 3 MB
pdf Обявление за приключен договор за обществена поръчка03.04.2019 17:19 1 MB