104 „Снегопочистване и зимно поддържане на общински пътища и улици в гр. Берковица и населените места на територията на община Берковица за сезон 2017-2018 г. по обособени позиции.”

Дата и час на публикуване: 4/8/17 8:41 am
Номер на електронна преписка в профил на купувача: 1708104
Вид на процедурата: Публично състезание
Статус: Изпълнена
Наименование: „Снегопочистване и зимно поддържане на общински пътища и улици в гр. Берковица и населените места на територията на община Берковица за сезон 2017-2018 г. по обособени позиции.”
Описание: „Снегопочистване и зимно поддържане на общински пътища и улици в гр. Берковица и населените места на територията на община Берковица за сезон 2017-2018 г. по обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1: „Снегопочистване и зимно поддържане на 65.8 км (409,9 дка) местни пътища и улици в землище на гр. Берковица и 3 км (30 дка) републикански път за сезон 2017-2018 г.” Обособена позиция № 2: „Зимно поддържане и снегопочистване на 60.55 км общински пътища и 28 км улици в населените места на територията на Община Берковица за сезон 2017-2018 г.” Обособена позиция № 3: „Зимно поддържане и снегопочистване на общински път IV- 81029, участък гр. Берковица - х.”Ком” за сезон 2017-2018 г.” Обособена позиция № 4: „Подготвителни работи по общинската пътна мрежа за предпазване от снегонавяване по общинските пътища и улеснавяне на работата при снегопочистването за сезон 2017-2018 г.”
Номер на преписка в АОП: 00017-2017-0018
Линк към преписката в АОП: https://www.aop.bg/case2.php?mode=show_case&case_id=348530
Прогнозна стойност: 254827.46 лв.
Краен срок за подаване на оферти: 29/8/17 5:00 pm
Срок за разглеждане на документите: 30/8/17 11:00 am
Лице за контакт: Мая Горанова - гл. експерт при ОА - Берковица
Телефон за контакт: +359 95389129

Прикачени документи

FileDescriptionDate addedAdded byFile size
pdf Решение04.08.2017 14:04 2 MB
pdf Обявление04.08.2017 14:05 7 MB
pdf Документация за участие04.08.2017 14:07 10 MB
pdf Техническа спецификация ОП 104.08.2017 14:08 2 MB
pdf Техническа спецификация ОП 204.08.2017 14:08 3 MB
pdf Техническа спецификация ОП 304.08.2017 14:09 2 MB
pdf Техническа спецификация ОП 404.08.2017 14:09 2 MB
pdf Методика за оценка04.08.2017 14:10 1 MB
doc ОБРАЗЦИ04.08.2017 16:44 292 kB
doc Договор04.08.2017 16:45 232 kB
pdf Отговор на въпрос24.08.2017 19:39 1 MB
pdf Съобщение по чл. 57, ал. 3 от ППЗОП03.10.2017 17:43 451 kB
pdf Протокол №106.10.2017 17:18 5 MB
pdf Протокол №206.10.2017 17:19 2 MB
pdf Протокол №306.10.2017 17:19 4 MB
pdf Решение06.10.2017 17:19 126 kB
pdf Решение ОП 3_ 2017_008631.10.2017 16:04 239 kB
pdf Решение ОП 3_ 2017_008731.10.2017 16:05 245 kB
pdf Решение ОП 3_2017_008901.11.2017 11:23 265 kB
pdf Обявление за възложена поръчка по ОП403.11.2017 10:52 749 kB
pdf Обявление за възложена поръчка17.11.2017 13:43 4 MB
pdf Договор 117.11.2017 13:45 6 MB
pdf Приложения към Договор 117.11.2017 13:46 8 MB
pdf Договор 217.11.2017 13:47 6 MB
pdf Приложения към Договор 217.11.2017 14:06 9 MB
pdf Договор 317.11.2017 14:06 6 MB
pdf Приложения към Договор 317.11.2017 14:07 8 MB
pdf Обявление за приключване на договор за обществена поръчка ОП 130.05.2018 9:13 1 MB
pdf Обявление за приключване на договор за обществена поръчка ОП 230.05.2018 9:14 1 MB
pdf Обявление за приключване на договор за обществена поръчка ОП 330.05.2018 9:15 1 MB