079 „Текуща доставка чрез покупка на хранителни продукти за нуждите на общински предприятия, детски и социални заведения на територията на община Берковица за 2017 год., съгласно одобрени спецификации по шест обособени позиции.“

Дата и час на публикуване: 16/1/17 11:43 am
Номер на електронна преписка в профил на купувача: 1701079
Вид на процедурата: Публично състезание
Статус: Изпълнена
Наименование: „Текуща доставка чрез покупка на хранителни продукти за нуждите на общински предприятия, детски и социални заведения на територията на община Берковица за 2017 год., съгласно одобрени спецификации по шест обособени позиции.“
Описание: Предмет на настоящата поръчка е избор на изпълнител за текуща доставка на хранителни продукти със собствен транспорт въз основа на писмени заявки, според нуждите на:ДСП, Детска ясла, ДВХД-Бистрилица, ДСХОЛБ-Берковица, ЦНСТ/МБУ-Б-ца, ЗЖХУИ-Берковица,звена на бюджетна издръжка-крайни получатели на територията на община Б-ца за 2017 год.,както и за изпълнение на дейностите по проект "Осигуряване на топъл обяд" в общ.Б-ца по Оперативна програма за храни и/или материално подпомагане, операция тип 3 "Осигуряване на топъл обяд", съгласно одобрени спецификации по шест обособени позиции, както следва:ОП №1-"Хляб и хлебни изделия";ОП №2-"Различни хранителни продукти";ОП №3-"Месо и местни продукти";ОП №4- "Пресни плодове и зеленчуци";ОП №5-"Мляко и млечни продукти"; ОП №6-"Зеленчукови и плодови консерви".
Номер на преписка в АОП: 00017-2017-0005
Линк към преписката в АОП: http://www.aop.bg/ng/form.php?mode=view&class=F02_2014&id=767138
Прогнозна стойност: 263936.83 лв.
Краен срок за подаване на оферти: 6/2/17 5:00 pm
Срок за разглеждане на документите: 7/2/17 10:00 am
Лице за контакт: Валентин Христов-ст. експерт ОП при ОбА-Берковица
Телефон за контакт: +359 95389102

Прикачени документи

FileDescriptionDate addedAdded byFile size
pdf Решение16.01.2017 14:43 2 MB
pdf Обявление16.01.2017 14:44 5 MB
pdf Обявление-продължение16.01.2017 14:44 4 MB
pdf Документация16.01.2017 14:45 6 MB
pdf Документация-216.01.2017 14:46 6 MB
pdf Документация-316.01.2017 14:46 5 MB
pdf Техническа спецификация16.01.2017 14:47 1 MB
pdf Техническа спецификация ОП 116.01.2017 14:47 647 kB
pdf Техническа спецификация ОП 216.01.2017 14:48 2 MB
pdf Техническа спецификация ОП 316.01.2017 14:48 2 MB
pdf Техническа спецификация ОП 416.01.2017 14:49 2 MB
pdf Техническа спецификация ОП 516.01.2017 14:49 2 MB
pdf Техническа спецификация ОП 616.01.2017 14:50 711 kB
pdf Изразходвани храни-2016г.16.01.2017 14:50 2 MB
7z образци2017_3 (1)16.01.2017 14:53 67 kB
7z Приложения към ценови оферти16.01.2017 14:55 15 kB
pdf Проект на договор16.01.2017 15:20 5 MB
pdf Проект на договор-продължение16.01.2017 15:21 3 MB
pdf Регистрационна форма16.01.2017 15:29 313 kB
doc Разяснение относно постъпило запитване с вх.№ОП-66-00-156/4/ от 18.01.2017 г.Разяснение
19.01.2017 15:19 63 kB
doc Разяснение относно постъпило запитване с вх.№ОП-66-00-156/6/ от 20.01.2017 г.20.01.2017 10:44 42 kB
doc Разяснение относно постъпило запитване с вх.№ОП-66-00-156/9/ от 26.01.2017 г.27.01.2017 11:43 56 kB
pdf Съобщение08.02.2017 13:32 399 kB
pdf Протокол №202.03.2017 16:04 3 MB
pdf Приложение02.03.2017 16:06 7 MB
pdf Решение02.03.2017 16:11 2 MB
pdf Обявление03.05.2017 13:08 11 MB
doc Линк за сваляне на договор по шест обособени позиции и документация по обособени позиции03.05.2017 13:28 20 kB
pdf Техническа спецификация03.05.2017 13:29 1 MB
pdf Обявление за приключване на договор за обществена поръчка ОП 108.03.2019 10:53 1 MB
pdf Обявление за приключване на договор за обществена поръчка ОП 208.03.2019 10:53 1 MB
pdf Обявление за приключване на договор за обществена поръчка ОП 308.03.2019 10:54 1 MB
pdf Обявление за приключване на договор за обществена поръчка ОП 408.03.2019 10:54 1 MB
pdf Обявление за приключване на договор за обществена поръчка ОП 508.03.2019 10:55 1 MB
pdf Обявление за приключване на договор за обществена поръчка ОП 608.03.2019 10:55 1 MB