083 Извършване на оценка на съответствието на инвестиционния проект и упражняване на строителен надзор по време на изпълнение на СМР по обособени позиции. ОП № 1″Извършване на оценка на съответствието на инвестиционния проект и упражняване на строителен надзор по време на изпълнение на СМР по реконструкция и рехабилитация на водопроводна мрежа на 7 обекта“; ОП № 2 „Упражняване на строителен надзор по време на изпълнение на СМР по реконструкция и рехабилитация на водопроводни мрежи на 3 обекта“; ОП № 3 „Извършване на оценка на съответствието на инвестиционния проект и упражняване на строителен надзор по време на изпълнение на СМР на ул. „Бук“, община Берковица“.

Протокол – 07.03.2017 15:21

Дата и час на публикуване: 26/1/17 11:57 am
Номер на електронна преписка в профил на купувача: 1701083
Вид на процедурата: Публично състезание
Статус: Изпълнена
Наименование: Извършване на оценка на съответствието на инвестиционния проект и упражняване на строителен надзор по време на изпълнение на СМР по обособени позиции. ОП № 1"Извършване на оценка на съответствието на инвестиционния проект и упражняване на строителен надзор по време на изпълнение на СМР по реконструкция и рехабилитация на водопроводна мрежа на 7 обекта"; ОП № 2 "Упражняване на строителен надзор по време на изпълнение на СМР по реконструкция и рехабилитация на водопроводни мрежи на 3 обекта"; ОП № 3 "Извършване на оценка на съответствието на инвестиционния проект и упражняване на строителен надзор по време на изпълнение на СМР на ул. "Бук", община Берковица".
Описание: В предмета на посочената обществена поръчка са включени 3 обособени позиции, както следва: ОП № 1: „Извършване на оценка на съответствието на инвестиционния проект и упражняване на строителен надзор по време на изпълнение на СМР по реконструкция и рехабилитация на водопроводна мрежа на 7 обекта”; ОП № 2: „Упражняване на строителен надзор по време на изпълнение на СМР по реконструкция и рехабилитация на водопроводни мрежи на 3 обекта”; ОП № 3: „Извършване на оценка на съответствието на инвестиционния проект и упражняване на строителен надзор по време на изпълнение на СМР на ул. „Бук”, община Берковица”. Обособена позиция 1. - Обособената позиция обхваща дейности по извършване на оценка на съответствието на инвестиционния проект и упражняване на строителен надзор по време на изпълнение на СМР по рекунструкция и рехабилитация на водопроводна мрежа на улици в град Берковица и улици в селата Бързия, Боровци и Котеновско шосе на община Берковица на 7 обекта.Продължава в т. VІ.3
Номер на преписка в АОП: 00017-2017-0006
Линк към преписката в АОП: https://www.aop.bg/case2.php?mode=show_case&case_id=342751
Прогнозна стойност: 8600 лв.
Краен срок за подаване на оферти: 16/2/17 5:00 pm
Срок за разглеждане на документите: 17/2/17 10:30 pm
Лице за контакт: Гриша Григоров-гл. специалист ТСУ при ОбА-Берковица
Телефон за контакт: +359 95389105

Прикачени документи

FileDescriptionDate addedAdded byFile size
pdf Решение26.01.2017 15:40 2 MB
pdf Обявление26.01.2017 15:40 5 MB
pdf Документация за участие26.01.2017 15:42 5 MB
pdf Документация за участие-продължение26.01.2017 15:43 5 MB
pdf Документация за участие-продължение 226.01.2017 15:44 4 MB
7z Образци на документи26.01.2017 15:49 68 kB
pdf Методика26.01.2017 15:49 936 kB
pdf Проект на договор ОП 126.01.2017 15:59 3 MB
pdf Проект на договор ОП 226.01.2017 16:00 3 MB
pdf Проект на договор ОП 326.01.2017 16:01 3 MB
pdf Съобщение по чл.57, ал.3 от ПП на ЗОП15.03.2017 16:15 432 kB
pdf Протокол 211.04.2017 13:43 5 MB
pdf Протокол 311.04.2017 13:43 5 MB
pdf Решение11.04.2017 13:44 4 MB
pdf Договор ОП 119.05.2017 9:58 4 MB
pdf Техническо предложение ОП 119.05.2017 9:59 8 MB
pdf Ценово предложение ОП 119.05.2017 10:01 597 kB
pdf Договор ОП 219.05.2017 10:04 3 MB
pdf Техническо предложение ОП 219.05.2017 10:04 11 MB
pdf Ценово предложение ОП 219.05.2017 10:05 349 kB
pdf Договор ОП 319.05.2017 10:08 3 MB
pdf Техническо предложение ОП 319.05.2017 10:08 11 MB
pdf Ценово предложение ОП 319.05.2017 10:09 313 kB
pdf Техническа спецификация по обособени позиции19.05.2017 11:51 7 MB
pdf Обявление за възложена поръчка19.05.2017 11:51 4 MB
pdf Обявление за приключване на договор за обществена поръчка ОП 330.05.2018 13:09 1 MB
pdf Обявление за приключване на договор за обществена поръчка ОП 230.05.2018 15:52 1 MB
pdf Обявление за приключване на договор за обществена поръчка ОП 103.09.2018 15:17 1 MB