084 Изпълнение на СМР по реконструкция и рехабилитация на водопроводна мрежа и изграждане канализационна мрежа на улици в град Берковица и улица/общински път/ в село Слатина по три обособени позиции

Дата и час на публикуване: 3/2/17 9:40 am
Номер на електронна преписка в профил на купувача: 1702084
Вид на процедурата: Открита процедура
Статус: Изпълнена
Наименование: Изпълнение на СМР по реконструкция и рехабилитация на водопроводна мрежа и изграждане канализационна мрежа на улици в град Берковица и улица/общински път/ в село Слатина по три обособени позиции: Обособена позиция №1: Изпълнение на СМР по реконструкция на водопроводна и канализационна мрежа по ул. Заряница, от 24 до от 41, гр.Берковица” Обособена позиция № 2: „Изпълнение на СМР по рехабилитация на вътрешна водопроводна мрежа на улица „Здравец“ в град Берковица” с дължина 330 м.” Обособена позиция № 3: „Изпълнение на СМР по реконструкция и рехабилитация на вътрешна водопроводна мрежа на село Слатина, община Берковица I-ви етап от т.18 до т. 54”
Описание: Defaul Value
Прогнозна стойност: 218973.33 лв.
Краен срок за подаване на оферти: 10/3/17 5:00 pm
Срок за разглеждане на документите: 13/3/17 10:30 am
Лице за контакт: Гриша Григоров-гл. специалист ТСУ при ОбА-Берковица
Телефон за контакт: +359 95389105

Прикачени документи

FileDescriptionDate addedAdded byFile size
pdf Решение06.02.2017 11:18 2 MB
pdf Обявление06.02.2017 11:18 4 MB
7z Документация06.02.2017 11:30 167 kB
7z Техническа спецификация ОП106.02.2017 13:05 18 kB
7z КС ОП106.02.2017 13:08 21 kB
doc Проект ОП 1-линк06.02.2017 13:27 10 kB
doc Техническа спецификация ОП206.02.2017 13:35 63 kB
xls КС ОП206.02.2017 13:37 37 kB
doc Проект ОП2-линк06.02.2017 13:38 10 kB
doc Техническа спецификация ОП306.02.2017 13:43 58 kB
xls КС ОП306.02.2017 13:44 85 kB
doc Проект ОП3-линк06.02.2017 13:46 10 kB
pdf Информационна форма06.02.2017 13:51 256 kB
pdf Решение за прекратяване на обособена позиция 1 и 228.02.2017 16:10 Генкова 822 kB
pdf Отговор на запитване06.03.2017 11:17 456 kB
pdf Обявление16.03.2017 13:52 3 MB
pdf Протокол №129.03.2017 16:14 6 MB
pdf Съобщение по чл. 57, ал. 3 от ППЗОП18.04.2017 13:31 Генкова 661 kB
pdf Протокол 204.05.2017 11:42 3 MB
pdf Протокол 304.05.2017 11:43 2 MB
pdf Проверка по чл. 72 от ЗОП04.05.2017 11:43 206 kB
pdf Доклад04.05.2017 11:43 10 MB
pdf Решение04.05.2017 11:43 2 MB
pdf Договор07.07.2017 10:51 4 MB
pdf Обявление за възложена поръчка07.07.2017 10:52 5 MB
pdf Обявление за приключване на Договор за ОП 316.01.2018 13:36 1 MB