092 „Изпълнение на СМР по реконструкция и рехабилитация на водопроводна мрежа и изграждане канализационна мрежа на улици в град Берковица по три обособени позиции.“

Дата и час на публикуване: 13/3/17 12:26 pm
Номер на електронна преписка в профил на купувача: 1703092
Вид на процедурата: Открита процедура
Статус: Изпълнена
Наименование: „Изпълнение на СМР по реконструкция и рехабилитация на водопроводна мрежа и изграждане канализационна мрежа на улици в град Берковица по три обособени позиции.“
Описание: Обособена позиция №1: „Изпълнение на СМР по реконструкция на водопроводна и канализационна мрежа по ул. „Заряница“, от ОТ 24 до ОТ 41, гр. Берковица.” Обособена позиция № 2: „Изпълнение на СМР по рехабилитация на вътрешна водопроводна мрежа на ул. „Здравец“ в град Берковица” с дължина 330 м.” Обособена позиция № 3: „Изпълнение на СМР по реконструкция и рехабилитация на водопроводна и изграждане на канализационна мрежа – поетапно строителство: първи етап ул.“Бук“ /общински път MON 1001/ от ОТ 190 до ОТ 833 по дворищно регулационния план на гр. Берковица.”
Номер на преписка в АОП: 00017-2017-0014
Линк към преписката в АОП: https://www.aop.bg/case2.php?mode=show_case&case_id=344052
Прогнозна стойност: 333710.83 лв.
Краен срок за подаване на оферти: 19/4/17 5:00 pm
Срок за разглеждане на документите: 20/4/17 2:00 pm
Лице за контакт: Гриша Григоров-ст. специалист ТСУ при ОбА-Берковица
Телефон за контакт: 0953 89105

Прикачени документи

FileDescriptionDate addedAdded byFile size
pdf Писмо от АОП за вписване на електронно посписани документи в Регистъра на обществените поръчки13.03.2017 17:33 940 kB
pdf Решение16.03.2017 14:35 Генкова 2 MB
pdf Обявление16.03.2017 14:36 Генкова 4 MB
pdf Документация раздел 1_116.03.2017 14:42 Генкова 4 MB
pdf Документация раздел 1_216.03.2017 14:43 Генкова 3 MB
pdf Документация техническа спецификация раздел 2 ОП116.03.2017 14:47 Генкова 3 MB
doc Проект ул. Заряница16.03.2017 14:52 Генкова 26 kB
pdf КС ул. Заряница16.03.2017 15:00 Генкова 2 MB
pdf Документация техническа спецификация раздел 2 ОП216.03.2017 15:15 Генкова 3 MB
doc Проект ул. Здравец16.03.2017 15:18 Генкова 26 kB
pdf КС ул. Здравец16.03.2017 15:20 Генкова 648 kB
pdf Помощни КС ул. Здравец16.03.2017 15:21 Генкова 371 kB
pdf Документация техническа спецификация раздел 2 ОП 316.03.2017 15:25 Генкова 4 MB
pdf Документация техническа спецификация раздел 2 ОП 3 - продължение16.03.2017 15:25 Генкова 2 MB
doc Проект ул. Бук16.03.2017 15:30 Генкова 26 kB
pdf КС ул. Бук16.03.2017 15:32 Генкова 1 MB
pdf КС ул. Бук - продължение16.03.2017 15:33 Генкова 659 kB
pdf Помощни КС СВО и СКО ОП 316.03.2017 15:35 Генкова 1 MB
doc Документация образци раздел 316.03.2017 15:55 253 kB
xlt Образци приложение 6.1 към ценова оферта КСС Заряница ОП116.03.2017 15:59 66 kB
xlt Образци приложение 6.1 към ценова оферта КСС Здравец ОП216.03.2017 16:00 50 kB
xlt Образци приложение 6.1 към ценова оферта КСС Бук ОП316.03.2017 16:01 51 kB
pdf Документация - проект на договор раздел 4 ОП116.03.2017 16:02 3 MB
pdf Документация - проект на договор раздел 4 ОП216.03.2017 16:03 3 MB
pdf Документация - проект на договор раздел 4 ОП316.03.2017 16:04 3 MB
pdf Отговор на запитване10.04.2017 14:29 Генкова 61 kB
pdf Протокол №110.05.2017 16:59 Генкова 10 MB
pdf Протокол №205.06.2017 15:11 6 MB
pdf Съобщение по чл.57,ал.3 от ППЗОП05.06.2017 15:11 408 kB
doc Протокол и доклад-линк за сваляне19.06.2017 16:39 26 kB
pdf Решение19.06.2017 16:41 4 MB
pdf Съобщение по чл.43 ал.4 от ЗОП22.06.2017 16:39 1 MB
pdf Обявление за възложена поръчка20.07.2017 14:03 2 MB
doc Договори и приложения-линкове за сваляне20.07.2017 14:06 24 kB
pdf Обявление за приключване на Договор за ОП 215.01.2018 17:08 1 MB
pdf Обявление за приключване на Договор ОП 120.03.2018 9:34 1 MB
pdf Обявление за приключване на Договор ОП 320.03.2018 9:34 1 MB