094 Пазарни консултации по реда на чл. 44, ал. 1 от ЗОП

Дата и час на публикуване: 28/3/17 6:56 pm
Номер на електронна преписка в профил на купувача: 1703094
Вид на процедурата: Пазарни консултации
Статус: Изпълнена
Наименование: Пазарни консултации по реда на чл. 44, ал. 1 от ЗОП
Описание: „РЕХАБИЛИТАЦИЯ И/ИЛИ РЕКОНСТРУКЦИЯ НА УЧАСТЪЦИ ОТ ОБЩИНСКИ ПЪТИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БЕРКОВИЦА (Път MON2008, Път MON1091, Път MON 1012, Път MON 2002, Път MON 1001, Път МON 1013)“
Краен срок за подаване на оферти: 4/4/17 5:00 pm