110 Публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Извършване на строително-ремонтни дейности на обекти в град Берковица по обособени позиции.“

Дата и час на публикуване: 30/10/17 12:00 am
Номер на електронна преписка в профил на купувача: 201710110
Вид на процедурата: Публично състезание
Статус: Изпълнена
Наименование: "Извършване на строително-ремонтни дейности на обекти в град Берковица по обособени позиции."
Описание: „Извършване на строително-ремонтни дейности на обекти в град Берковица по обособени позиции.” В предмета на посочената обществена поръчка са включени 3 обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1: „Основен ремонт на площадно пространство между бл. 1 и 2 в ж.к. „Заряница“ - Берковица” Обособена позиция № 2: „Текущ ремонт на улици в община Берковица за 2017 г. – II-ри етап” Обособена позиция № 3: „Основен ремонт на Етнографски музей, гр. Берковица” Предметът на всяка една от обособените позиции е подробно описан в Техническите спецификации на всяка обособена позиция.
Номер на преписка в АОП: 00017-2017-0022
Линк към преписката в АОП: https://www.aop.bg/case2.php?mode=show_case&case_id=351163
Прогнозна стойност: 35915.83 лв.
Краен срок за подаване на оферти: 28/11/17 5:00 pm
Срок за разглеждане на документите: 29/11/17 11:00 am
Лице за контакт: инж. Анелия Димитрова - директор дирекция "ИСТСУИП" при ОбА Берковица
Телефон за контакт: 0953 89116

Прикачени документи

FileDescriptionDate addedAdded byFile size
pdf Решение30.10.2017 15:31 Генкова 2 MB
pdf Обявление30.10.2017 15:33 Генкова 4 MB
pdf Документация30.10.2017 15:34 Генкова 770 kB
pdf Технически спецификации30.10.2017 15:35 Генкова 6 MB
doc Образци на документи30.10.2017 15:37 Генкова 513 kB
pdf Проект на договори30.10.2017 15:38 Генкова 6 MB
pdf Регистрационна форма за предварителен контрол30.10.2017 15:41 Генкова 344 kB
pdf Съобщение по чл. 57, ал. 313.12.2017 14:51 328 kB
pdf Протокол №122.12.2017 10:33 5 MB
pdf Протокол №222.12.2017 10:34 3 MB
pdf Решение22.12.2017 10:34 3 MB
pdf Договор ОП 102.02.2018 11:22 3 MB
pdf Приложения към Договор ОП 102.02.2018 11:23 15 MB
pdf Договор ОП 202.02.2018 11:24 3 MB
pdf Приложения към Договор ОП 202.02.2018 11:25 15 MB
pdf Договор ОП 302.02.2018 11:25 3 MB
pdf Приложения към Договор ОП 302.02.2018 11:26 7 MB
pdf Обявление за възложена поръчка02.02.2018 11:27 4 MB
pdf Обявление за приключване на договор за обществена поръчка ОП 230.05.2018 13:54 1 MB
pdf Обявление за приключване на договор за обществена поръчка ОП 103.09.2018 14:41 1 MB
pdf Обявление за приключване на Договор ОП 310.12.2018 17:16 1 MB