162 Пазарни консултации по реда на чл. 44, ал. 1 от ЗОП

Дата и час на публикуване: 1/4/19 4:29 pm
Номер на електронна преписка в профил на купувача: 201904162
Вид на процедурата: Пазарни консултации
Статус: Прекратена
Наименование: Пазарни консултации, съгласно чл. 44 от Закона за обществени поръчки за определяне на стойността на разходите на СМР/СРР за обществена поръчка с предмет: „Текущ ремонт на улици в град Берковица за 2019 г. ”
Описание: Пазарни консултации, съгласно чл. 44 от Закона за обществени поръчки за определяне на стойността на разходите на СМР/СРР за обществена поръчка с предмет: „Текущ ремонт на улици в град Берковица за 2019 г. ”
Краен срок за подаване на оферти: 9/4/19 5:00 pm
Лице за контакт: инж. Анелия Димитрова - директор на дирекция ИСТСУИП при ОбА-Берковица
Телефон за контакт: 08953 89116

Прикачени документи

FileDescriptionDate addedAdded byFile size
pdf Покана01.04.2019 17:29 1 MB
pdf Техническа спецификация01.04.2019 17:29 1 MB
zip Образци01.04.2019 17:30 45 kB