155 „Текуща доставка чрез покупка на хранителни продукти за нуждите на общински предприятия, детски и социални заведения на територията на община Берковица за 2019 г., съгласно одобрени спецификации по шест обособени позиции.“

Дата и час на публикуване: 7/12/18 10:51 am
Номер на електронна преписка в профил на купувача: 201812155
Вид на процедурата: Открита процедура
Статус: Изпълнена
Наименование: „Текуща доставка чрез покупка на хранителни продукти за нуждите на общински предприятия, детски и социални заведения на територията на община Берковица за 2019 г., съгласно одобрени спецификации по шест обособени позиции.“
Описание: „Текуща доставка чрез покупка на хранителни продукти за нуждите на общински предприятия, детски и социални заведения на територията на община Берковица за 2019 г., съгласно одобрени спецификации по шест обособени позиции.“ Обособена позиция №1 - "Хляб и хлебни изделия"; Обособена позиция №2 - "Различни хранителни продукти"; Обособена позиция №3 - "Месо и местни продукти"; Обособена позиция №4 - "Пресни плодове и зеленчуци"; Обособена позиция №5 - "Мляко и млечни продукти"; Обособена позиция №6 - "Зеленчукови и плодови консерви".
Номер на преписка в АОП: 00017-2018-0026
Линк към преписката в АОП: https://www.aop.bg/case2.php?mode=show_case&case_id=364268
Прогнозна стойност: 329000 лв.
Краен срок за подаване на оферти: 14/1/19 5:00 pm
Срок за разглеждане на документите: 15/1/19 11:00 am
Лице за контакт: Валентин Христов - ст. експерт ОП при ОбА-Берковица
Телефон за контакт: 0953 89102

Прикачени документи

FileDescriptionDate addedAdded byFile size
pdf Решение за откриване на процедура10.12.2018 11:09 2 MB
pdf Обявление за поръчка10.12.2018 11:09 9 MB
pdf Документация за участие11.12.2018 11:41 16 MB
pdf Техническа спецификация11.12.2018 11:41 4 MB
pdf Приложения от 1.1 до 1.6 към Техническата спецификация11.12.2018 11:42 8 MB
pdf САПИ валидно към 03.12.2018 г.11.12.2018 11:44 3 MB
doc Образци11.12.2018 11:44 309 kB
xls Приложения към Ценово предложение, Ценоразписи от 6.1. до 6.6.11.12.2018 11:46 111 kB
pdf ЕЕДОП в "PDF" формат11.12.2018 11:47 80 kB
zip ЕЕДОП в "XML"и "PDF" формат11.12.2018 11:48 83 kB
pdf Проект на Договор11.12.2018 11:48 7 MB
pdf Регистрационна форма за предварителен контрол11.12.2018 11:50 1 MB
pdf Придружително писмо11.12.2018 11:51 2 MB
pdf Становище на АОП за осъществен контрол11.12.2018 11:52 6 MB
pdf Становище за осъществен контрол по чл. 232 от ЗОП27.12.2018 11:12 1 MB
pdf Съобщение по чл. 57, ал. 3 от ППЗОП13.02.2019 15:32 355 kB
pdf Протокол № 108.03.2019 13:43 6 MB
pdf Протокол № 208.03.2019 13:43 5 MB
pdf Доклад08.03.2019 13:44 11 MB
pdf Решение08.03.2019 13:44 3 MB
pdf Обявление за възложена поръчка11.04.2019 12:25 7 MB
pdf Договор ОП 111.04.2019 12:25 8 MB
pdf Приложения към Договор ОП 111.04.2019 12:26 7 MB
pdf Договор ОП 211.04.2019 12:26 7 MB
pdf Приложения към Договор ОП 211.04.2019 12:27 9 MB
pdf Договор ОП 311.04.2019 12:28 8 MB
pdf Приложения към Договор ОП 311.04.2019 12:28 9 MB
pdf Договор ОП 411.04.2019 12:29 8 MB
pdf Приложения към Договор ОП 411.04.2019 12:30 9 MB
pdf Договор ОП 511.04.2019 12:30 8 MB
pdf Приложения към Договор ОП 511.04.2019 12:31 7 MB
pdf Договор ОП 611.04.2019 12:31 7 MB
pdf Приложения към Договор ОП 611.04.2019 12:32 8 MB
pdf Обявление за приключване на договор ОП106.08.2020 17:28 291 kB
pdf Обявление за приключване на договор ОП206.08.2020 17:28 283 kB
pdf Обявление за приключване на договор ОП306.08.2020 17:28 280 kB
pdf Обявление за приключване на договор ОП406.08.2020 17:28 278 kB
pdf Обявление за приключване на договор ОП506.08.2020 17:28 293 kB
pdf Обявление за приключване на договор ОП606.08.2020 17:28 286 kB