143 „Асфалтиране улици в община Берковица по три обособени позиции.“

Дата и час на публикуване: 27/8/18 2:24 pm
Номер на електронна преписка в профил на купувача: 201808129
Вид на процедурата: Открита процедура
Статус: Изпълнена
Наименование: „Асфалтиране улици в община Берковица по три обособени позиции."
Описание: „Асфалтиране улици в община Берковица по три обособени позиции.", както следва: Обособена позиция № 1 - “Асфалтиране улици в гр. Берковица, общ. Берковица-изток“; Обособена позиция № 2 – „Асфалтиране улици в гр. Берковица, общ. Берковица-запад“; Обособена позиция № 3 – „Асфалтиране улици в община Берковица-села“.
Номер на преписка в АОП: 00017-2018-0020
Линк към преписката в АОП: https://www.aop.bg/case2.php?mode=show_case&case_id=360784
Прогнозна стойност: 509750 лв.
Краен срок за подаване на оферти: 2/10/18 5:00 pm
Срок за разглеждане на документите: 3/10/18 11:00 am
Лице за контакт: инж. Анелия Димитрова - директор на дирекция ИСТСУИП при ОбА-Берковица
Телефон за контакт: 0953 89116

Прикачени документи

FileDescriptionDate addedAdded byFile size
pdf Решение за откриване на процедура30.08.2018 12:46 2 MB
pdf Обявление за пръчка30.08.2018 12:46 5 MB
pdf Документация за участие30.08.2018 12:47 2 MB
pdf Методика за определяне на комплексна оценка на офертите30.08.2018 12:48 716 kB
pdf Техническа специфилация ОП 130.08.2018 12:49 4 MB
pdf Техническа специфилация ОП 230.08.2018 12:49 4 MB
pdf Техническа спецификация ОП 330.08.2018 12:50 4 MB
doc Образци на документи и приложения30.08.2018 12:51 360 kB
xls Приложение № 6 - КСС по обособени позиции30.08.2018 12:55 52 kB
pdf ЕЕДОП в "PDF" формат30.08.2018 12:56 80 kB
zip ЕЕДОП в "XML" и "PDF" формат30.08.2018 12:57 82 kB
pdf Проект на Договор30.08.2018 12:57 5 MB
pdf Регистрационна форма за предварителен контрол30.08.2018 12:58 765 kB
pdf Протокол № 115.11.2018 16:35 8 MB
pdf Съобщение по чл. 57, ал. 3 от ППЗОП26.11.2018 16:23 391 kB
pdf Протокол № 217.12.2018 16:47 5 MB
pdf Протокол № 317.12.2018 16:48 2 MB
pdf Протокол № 417.12.2018 16:48 4 MB
pdf Доклад17.12.2018 16:49 18 MB
pdf Решение17.12.2018 16:49 2 MB
pdf Обявление за възложена поръчка31.01.2019 11:20 3 MB
pdf Договор ОП 131.01.2019 11:21 6 MB
pdf Приложения към Договор ОП 131.01.2019 11:21 5 MB
pdf Договор ОП 231.01.2019 11:22 6 MB
pdf Приложения към Договор ОП 231.01.2019 11:23 4 MB
pdf Обявление за възложена поръчка04.04.2019 10:40 3 MB
pdf Договор ОП 304.04.2019 10:41 6 MB
pdf Приложения към Договор ОП 304.04.2019 10:42 2 MB
pdf Обявление за приключване на договор ОП308.10.2019 16:54 1 MB
pdf Обявление за приключен договор ОП206.12.2019 14:17 1 MB
pdf Обявление за приключен договор ОП110.12.2019 15:46 1 MB