147 „Ремонт и асфалтиране на улица „Първи май“ в гр. Берковица, община Берковица“

Дата и час на публикуване: 28/9/18 12:58 pm
Номер на електронна преписка в профил на купувача: 201809147
Вид на процедурата: Открита процедура
Статус: Изпълнена
Наименование: „Ремонт и асфалтиране на улица „Първи май“ в гр. Берковица, община Берковица“
Описание: „Ремонт и асфалтиране на улица „Първи май“ в гр. Берковица, община Берковица“
Номер на преписка в АОП: 00017-2018-0022
Линк към преписката в АОП: https://www.aop.bg/case2.php?mode=show_case&case_id=361837
Прогнозна стойност: 166666.67 лв.
Краен срок за подаване на оферти: 5/11/18 5:00 pm
Срок за разглеждане на документите: 6/11/18 11:00 am
Лице за контакт: инж. Анелия Димитрова - директор на дирекция ИСТСУИП при ОбА-Берковица
Телефон за контакт: 0953 89116

Прикачени документи

FileDescriptionDate addedAdded byFile size
pdf Решение за откриване на процедура01.10.2018 11:08 2 MB
pdf Обявление за поръчка01.10.2018 11:09 4 MB
pdf Документация за участие02.10.2018 10:49 2 MB
pdf Методика за определяне на комплексна оценка на офертите в процедурата02.10.2018 10:50 748 kB
pdf Техническа спецификация02.10.2018 10:51 5 MB
doc Образци на документи и приложения02.10.2018 10:52 335 kB
xls КСС- приложение 6.102.10.2018 10:53 41 kB
xls КС решетка помощна сметка - приложение 6.202.10.2018 10:53 25 kB
pdf ЕЕДОП в "PDF"формат02.10.2018 10:54 81 kB
zip ЕЕДОП в "XML" и "PDF" формат02.10.2018 10:55 83 kB
pdf Проект на Договор02.10.2018 10:56 5 MB
pdf Регистрационна форма за предварителен контрол02.10.2018 10:57 822 kB
pdf Съобщение по чл. 57, ал. 3 от ППЗОП16.11.2018 14:16 344 kB
pdf Протокол № 128.11.2018 15:47 5 MB
pdf Протокол № 228.11.2018 15:48 4 MB
pdf Доклад28.11.2018 15:48 8 MB
pdf Решение28.11.2018 15:48 984 kB
pdf Обявление за възложена поръчка08.03.2019 10:34 2 MB
pdf Договор08.03.2019 10:35 5 MB
pdf Приложения към Договор08.03.2019 10:35 3 MB
pdf Обявление за приключване на договор за обществена поръчка19.03.2019 9:32 1 MB