146 „Изграждане на канализационна мрежа на улици в град Берковица-поетапно строителство: Втори етап-ул.“Кирил и Методий“ гр. Берковица.“

Дата и час на публикуване: 27/9/18 2:45 pm
Номер на електронна преписка в профил на купувача: 201809146
Вид на процедурата: Събиране на оферти с обява
Статус: Възложена
Наименование: „Изграждане на канализационна мрежа на улици в град Берковица-поетапно строителство: Втори етап-ул.“Кирил и Методий“ гр. Берковица.“
Описание: СМР за изграждане на канализация за битови отпадъчни води по ул. “Кирил и Методий“ гр. Берковица с дължина 1134,07 м – доизграждане на Главен клон I от РШ10 на кръстовището с ул. “Бук“ до съществуващата РШ на кръстовището на ул. “Кирил и Методий“ и ул. “Берковска река“ и ул. “Гоце Делчев“. Канализацията ще се доизгради от ОТ 790 по ул. “Кирил и Методий“ до ОТ 854 на ул. “Берковска река“.
Номер на преписка в АОП: 9081261
Линк към преписката в АОП: http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9081261
Прогнозна стойност: 216666.67 лв.
Краен срок за подаване на оферти: 22/10/18 5:00 pm
Срок за разглеждане на документите: 23/10/18 11:00 am
Лице за контакт: инж. Анелия Димитрова - директор на дирекция ИСТСУИП при ОбА-Берковица
Телефон за контакт: 0953 89116