148 „Избор на изпълнител за извършване на СМР по рехабилитация на вътрешна водопроводна мрежа на улици в град Берковица по две обособени позиции.“

Дата и час на публикуване: 19/10/18 11:33 am
Номер на електронна преписка в профил на купувача: 201810148
Вид на процедурата: Събиране на оферти с обява
Статус: Изпълнена
Наименование: „Избор на изпълнител за извършване на СМР по рехабилитация на вътрешна водопроводна мрежа на улици в град Берковица по две обособени позиции.“
Описание: „Избор на изпълнител за извършване на СМР по рехабилитация на вътрешна водопроводна мрежа на улици в град Берковица по две обособени позиции.“ Обособена позиция № 1: Рехабилитация на вътрешната водопроводна мрежа на ул. „Екзарх Йосиф“ в град Берковица/участък между ул. „Даме Груев“ и ул. „Опълченска“, съответно ОТ-143 до ОТ 185А.“ Обособена позиция № 2: „Рехабилитация на вътрешната водопроводна мрежа на ул. „Щърковица“ в град Берковица/участък между ул. „Даме Груев“ и ул. „Кестенарска“, съответно ОТ-136 до ОТ 136 А.“
Номер на преписка в АОП: 9082125
Линк към преписката в АОП: http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9082125
Прогнозна стойност: 17153 лв.
Краен срок за подаване на оферти: 13/11/18 5:00 pm
Срок за разглеждане на документите: 14/11/18 11:00 am
Лице за контакт: Гриша Григоров - гл. спец. "ИК" при ОбА-Берковица
Телефон за контакт: 0953 89105