172 Пазарни консултации по реда на чл. 44, ал. 1 от ЗОП

Дата и час на публикуване: 7/5/19 1:25 pm
Номер на електронна преписка в профил на купувача: 201905172
Вид на процедурата: Пазарни консултации
Статус: Изпълнена
Наименование: „Доставка на нов специализиран автомобил за сметосъбиране и сметоизвозване за нуждите на Община Берковица”
Описание: „Доставка на нов специализиран автомобил за сметосъбиране и сметоизвозване за нуждите на Община Берковица”
Срок за разглеждане на документите: 13/5/19 5:00 pm
Лице за контакт: Ангел Ангелов - гл. експерт "ТК"
Телефон за контакт: 095389124

Прикачени документи

FileDescriptionDate addedAdded byFile size
pdf Покана07.05.2019 13:43 993 kB
pdf Техническа спецификация07.05.2019 13:45 1 MB
doc Образци07.05.2019 13:49 63 kB
pdf Протокол 117.05.2019 14:00 669 kB
pdf Решение17.05.2019 14:00 671 kB
pdf Оферта с вх. № ФСД-70-00-29/1/ от участник "БУЛАВТО"АД17.05.2019 14:00 2 MB
pdf Оферта с вх. № ФСД-70-00-29/2/ от участник "Технорент България" ЕООД17.05.2019 14:00 3 MB