203 Пазарни консултации по реда на чл. 44, ал. 1 от ЗОП

Дата и час на публикуване: 20/11/19 3:22 pm
Номер на електронна преписка в профил на купувача: 201911203
Вид на процедурата: Пазарни консултации
Статус: Изпълнена
Наименование: Пазарни консултации, съгласно по чл. 44 от ЗОП за определяне стойността на разхода за упражняване на строителен надзор по време на изпълнение на СМР по проектно предложение „Частично обновяване на Централна Градска Част в гр. Берковица“
Описание: Определяне стойността на разхода за упражняване на строителен надзор по време на изпълнение на СМР по проектно предложение „Частично обновяване на Централна Градска Част в гр. Берковица“
Краен срок за подаване на оферти: 28/11/19 5:00 pm
Лице за контакт: Паулина Харалампиева - мл.експерт "ЕФПП"
Телефон за контакт: 0953/89128

Прикачени документи

FileDescriptionDate addedAdded byFile size
pdf Техническа спецификация20.11.2019 16:38 306 kB
zip Образци20.11.2019 16:38 68 kB
pdf Покана20.11.2019 16:58 1 MB
pdf Протокол №102.12.2019 16:11 805 kB
pdf Решение02.12.2019 16:11 764 kB
pdf Оферта с вх. №ФСД-70-00-55-1 от 28.11.2019 г.02.12.2019 16:11 4 MB
pdf Оферта с вх. №ФСД-70-00-55-2 от 28.11.2019 г.02.12.2019 16:11 4 MB
pdf Оферта с вх. №ФСД-70-00-55-3 от 28.11.2019 г.02.12.2019 16:11 3 MB